Toimus sisukas dialoog Muuga eakate sotsiaalhoolekande teemal

Muugal toimus taas ümarlaud kohaliku kogukonna ja Maardu Linnavalitsuse vahel. Seekordne arutelu keskendus Muuga eakate sotsiaalhoolekandele. 6. juunil Muuga Lasteaias korraldatud kohtumisel arutleti järgnevatel teemadel: millised on eakate inimeste vajadused? kuidas tuua linna sotsiaalteenused eakatele lähemale? milliste infokanalite kaudu jõuab inimeseni oluline info? kuidas muuta avalik ruum eakatele turvalisemaks ja mugavamaks? kuidas leida üles abivajajad kohalikus kogukonnas?

Asjakohaste lahenduste otsimiseks selgitati välja probleemkohad ja arutleti nende üle. Eakatele sotsiaalabi osutamine nõuab ühist läbimõtlemist ja organiseeritud vastastikust koostööd ning on loomulikult pikk protsess. Kui mõne ettepaneku saab kohe ellu viia, siis teised nõuavad põhjalikumat analüüsi ja rohkem aega võimaluste otsimiseks. Linn on avatud headele ideedele ja ausale dialoogile, mis aitab leida realistlikke lahendusi.

Ümarlaud toimus koostöös projektiga „Vabatahtlik seltsiline”, mida Maardus korraldab ühendus Eesti Külaliikumine Kodukant. Täname südamest igat arutelul osalenut!