Juuni: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu kogunes eelmise kuu istungile 23. mail.

Õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord

Vastu võetud määrusest lähtudes saab rahalise toetuse õpilane, kes lõpetab gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Maardu linn.

Ettepanek toetuse andmiseks esitatakse haridusasutuse, õpilase või õpilase seadusliku esindaja poolt Maardu Linnavalitsusele hiljemalt gümnaasiumi lõpetamise aasta 15. juuniks. Otsuse toetuse andmise ning selle suuruse kohta teeb linnavalitsus.

Haridustöötajate puhul antakse toetus inimesele:

1) kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ning noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks;

2) kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Maardu linna arengut;

3) kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ning äramärkimise;

4) kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös.

Otsuse toetuse andmise ning suuruse kohta teeb linnavalitsus. Vajadusel võib linnavalitsus kehtestada haridustöötajate tunnustamiseks täpsema korra.

Lühidalt

Esimese lugemise läbis ja teisele lugemisele suunati „Maardu linna 2023. aasta I lisaeelarve“. Linnavalitsusele anti luba viia läbi riigihange Maardu Gümnaasiumi renoveerimiseks.

Tunnistati Maardu Linnavolikogu 23.08.2022 otsuse nr 31 punkt 2 sõnastuses „Võtta vastu Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneering, koostaja Projekt363 OÜ, töö nr 190605, DP nr 110219, planID 85372“  kehtetuks.

PÜHADETERVITUS

23. juuni kui võidupüha traditsioonid ulatuvad aastasse 1934, mil otsustati, et just sellel päeval hakatakse tähistatama 1919. aastal Võnnu lahingus Landesveeri üle saavutatud võitu. Tsiteerides tolleaegset Eesti Vabariigi valituse otsust on võidupüha “eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest“.

Tuginedes 1936. aastast pärit võidutule jagamise tavale jõuab presidendi süüdatud tuli ka tänavusel aastal kõikidesse maakondadesse ja seejärel omavalitsustesse. 23. juunil, nii nagu üle kogu Eesti, süüdatakse ka Maardus ning Muugal jaanilõkked just sellest võidutulest!

Head võidupüha ja jaanipäeva!

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees