Projekteerimistingimuste taotluste loetelu avalikuks väljapanekuks

Maardu Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlused. Seoses sellega korraldab Maardu Linnavalitsus projekteerimistingimuste eelnõude avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 04.06.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Maardu tee lõik 3 ja Väike-Vahenõmme kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 13.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks olemasoleva alajaama Maardu tee lõik 3 kinnistult Väike-Vahenõmme kinnistule ümbertõstmise projekteerimiseks.

Huulheina põik 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 20.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Huulheina põik 5 kinnistule olemasoleva aiamaja laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Tähtheina tee 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 25.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tähtheina tee 5 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.