Maardu linn pakub raskesse olukorda sattunud maardulastele võlanõustamise teenust

Alates 25.05.2023 saavad Maardu linnas registreeritud inimesed pöörduda võlanõustamisele. Teenust osutatakse füüsilisel nõustamisel neljapäeviti kell 14.00-17.00 Maardu Linnavalitsuses. Teenusele saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalabi osakonda kab. 104.

NB! Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja dokumendid võlakohustuste kohta.

Võlanõustamisteenus on sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga abivajaja personaalsetest vajadustest. Teenus on suunatud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes ei ole iseseisvalt võimelised tekkinud võlgnevustega toime tulema.

NB! Tegu on nõustava teenusega, mille käigus ei pakuta materiaalset abi.

Võlanõustamise teenuse eesmärgiks on nõustada, kuidas võlgadega seaduslikult toime tulla ning ennetada ja leevendada võlgade tagajärjel tekkivaid muid sotsiaalseid, majanduslikke ja tervislikke probleeme.

Võlanõustaja informeerib inimest tema õigustest ja kohustustest, otsib koos võlgnikuga võimalusi võlgnevuste vähendamiseks (nt maksegraafiku tegemine) või likvideerimiseks (nt aegunud võlgade ajatamine).

Kui plaanid võtta laenu, kuid ei ole kindel, kas suudad ka laenu tagasi maksta, ei oska laenutooteid võrrelda parima otsuse langetamiseks jms, siis tasub juba võlgnevuste ennetamiseks pöörduda võlanõustaja poole.

Juhul, kui inimesel või perel on juba tekkinud üürivõlg, telefonivõlg, võetud laen eraisikult või pangalt (eluasemelaen, õppelaen, väikelaen vms), krediitkaardi võlg, liising, järelmaks, maksuvõlg, tasumata trahvid, viivised jms, mida ei suudeta tasuda, tuleks kindlasti pöörduda võlanõustajaga vastuvõtule.