Maardu Gümnaasiumi keskkonnaalased õppereisid

Jägala joal

Sel kevadel oli Maardu Gümnaasiumi õpilastel võimalus Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames külastada mitmeid Eesti muuseume. Selle projekti eripäraks on see, et õpilased ei tutvu mitte ainult muuseumi ja hooajaliste näitustega, vaid osalevad temaatilises aktiivõppeprogrammis.

Õpilased käisid Eesti Meremuuseumis tutvumas näitusega „Kiirteed ookeanis“, kus tutvuti merepoidega, nende kasutamisega ja ajalooga. Õpilased nägid erinevat tüüpi laevu. Kuulati loengut Thor Heyerdahli merereisist, kes proovis oma Kon-Tiki-nimelise parvega sillutada teed Lõuna-Ameerika kaldalt Polüneesia saartele.

Koos MTÜ Loodusringiga käidi tutvumas Jägala joaga, kus veemassid langevad suure kohinaga kaheksa meetri kõrguselt paeastangult. Aegade jooksul on vesi kulutanud-kujundanud sinna kanjoni. Tutvuti ka vesiveski ning hüdroelektrijaamaga.

Kostivere lagedal karstiväljal uurisid õpilased põnevaid tühimikke ja tunneleid, mille on vooluvesi tuhandete aastate jooksul uuristanud. Aukohal on troonimas uhke kiviseen. Lausa käega katsudes sai igaühele selgeks, mida see karst endast kujutab.

Õpilased tutvusid veel Rannarahva Muuseumi koosseisu kuuluva Viimsi Vabaõhumuuseumiga. Sealne programm pakkus sissevaadet Eesti kalurite ellustiili, sealhulgas sai näha vanu püügiesemeid, maju ja kuure ning sai teada kalaliikidest, mida püütakse Läänemerest juba iidsetest aegadest saati. Õpilastel oli palju erinevaid tegevusi: toideti lambaid leivaga, kiiguti traditsioonilistel kiikedel, visati merre soovikivi, käidi erilises kalurite kivilabürindis (mis aitab pärast merel kalastamist orienteeruda kodutee leidmisel) ja lasti vette vanaaegse mudeli järgi tehtud aerupaat, mida kasutatakse kalastamisel.

Maardu Gümnaasium avaldab sügavat tänu KIK projektile ja muuseumidele, mis andsid õpilastele palju uusi teadmisi ja muljeid. Projektis osalesid 1.–9. klasside õpilased ning loodame, et saame tulevikus taas pakkuda oma õpilastele huvitavaid õppereise Eesti parimatesse muuseumitesse.

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht