Lõketest ja grillimisest on alanud juba enam kui 500 tulekahju

Päästeamet

Kevadised soojad on toonud päästjatele rohkesti kustutustööd. Märtsist praeguseni on päästjad käinud grillimisest, lõkkest ja prügi põletamisest alguse saanud ning metsa ja maastikule levinud tulekahjusid kustutamas enam kui 500 korral.

„Soojad ilmad on ideaalsed aiatööde jaoks ning sageli soovitakse aia korrastamise järel põletada ära ka vanad oksad ja kokku riisutud lehed. Koristamine on küll igati tervitatav, kuid seejuures ei tohi kaotada valvsust, sest pealtnäha ohutust lõkkest võib kergesti alguse saada suurem tulekahju,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin.

Selline õnnetus juhtus Põltsamaal, kui nädalavahetusel tehtud lõke jäi korralikult kustutamata. Teisipäevaks arenes suitsevast lõkkeasemest poolele hektarile ulatunud kulupõleng ning tuli ähvardas juba ka kõrvalhoonet.

„Selleks, et lõke ei väljuks kontrolli alt, tuleb meeles pidada lihtsaid põhitõdesid. Lõkke ümbrus tuleb põlevast materjalist puhastada ning mõistlik on tulease ümbritseda kivide või mullavalliga. Kindlasti tuleb jälgida ka ilmaolusid ning tuulisel ajal tasub lõkke tegemisest loobuda. Kui aga ilm lõkke tegemist võimaldab, tuleb meeles pidada, et tuld ei jäeta hetkekski järelevalveta. Kuival ajal piisab õnnetuse juhtumiseks vaid hetkest – tuul kannab lõkkest lenduvad sädemed kuivale pinnasele ja ulatuslik tulekahju võibki alguse saada. Lõkke lähedal tuleb hoida esmaseid tulekustutusvahendeid. Selleks sobib hästi ämbritäis vett või liiva,“ tuletas Usin meelde ohutu lõkke põhiretsepti.

Ohutust ei tohi alahinnata ka grillimisel. „Grilli kasutamisel tuleb juhinduda seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist. Kui juhendit pole, tuleb ka grill hoida hoonetest vähemalt kaheksa meetri kaugusel. Ja grillimiselgi tuleb meeles pidada, et road ei valmi omapäi ning tubli kokk ei lahku valmiva toidu juurest hetkekski,“ lisas Janika Usin. Seda, et ka grillimisest võib alguse saada ulatuslik tulekahju, näitas õnnetus Tallinnas Haaberstis, kus grillimisest alanud tulekahjus hävis elumaja.

Ainuüksi maikuus on päästjad reageerinud 100 korral väljakutsetele, kus grillimisest, lõkkest või prügi põletamisest on arenenud tulekahju, kümnetel juhtudel on põlenud ka mets või maastik. Keskkonnaagentuuri ilmateenistus prognoosib sooja ja kuiva ilma. Selleks, et looduses puhkevaid tulekahjusid ennetada, kontrollivad päästjad lõkete ohutust. „Kontrollkäikudel vaadatakse, kas lõkete tegemisel on arvestatud tuleohutusnõuetega ning kas lõkkemeistrid hoolitsevad selle eest, et tuli tuleasemest kaugemale ei saaks levida. Vajadusel juhendavad päästjad inimesi tuleohutuse osas,“ rääkis ennetustöö osakonna juhataja.  

Kui selgitustööst ei aita, on võimalik ohutust eiravaid grill- ja lõkkemeistreid ka trahvida. „Lühimenetluse korras saavad tuleohutusnõuete vastu sagedasi eksijaid vajadusel trahvida päästemeeskonna juhid. Summa, mis ohutusnõuete eiramise eest lühimenetluse korras välja tuleb käia, on 40 eurot. Tõsisemaid rikkumisi menetlevad ohutusjärelevalve inspektorid, kelle määratud trahvisummad võivad ulatuda kuni 1200 euroni,“ ütles Usin.

Lõket tehes või grillides hooli ka naabrite heaolust ning tiheda asustusega aladel tutvu esmalt heakorra eeskirjadega ning uuri, kas tule tegemine on üldse lubatud.

Selleks, et lõkkest ei areneks tuleõnnetus, tuleb meeles pidada ja järgida ohutusreegleid:

• Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.

• Tule tegemisel tuleb jälgida tuule suunda ja kiirust. Kui on oht, et tuul võib sädemed lõkkest kaugemale lennutada, tuleb lõkketegu jätta teiseks korraks.

• Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta isegi mitte hetkeks. Sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

• Metsas võib lõket teha ainult selleks ettenähtud tähistatud kohas või omaniku loal.

• Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

• Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.

• Grillimisel pea kinni grillseadme kasutusjuhendis kirjas olevatest soovitustest. Hoolitse selle eest, et grillseade asuks hoonetest ja süttivast materjalist ohutus kauguses.

• Ära jäta grillseadet hetkekski järelevalveta.

• Hoolitse selle eest, et grilli lähedal oleks olemas esmased tulekustutusvahendid.