Põletame turvaliselt ja hoiame naabreid

Käes on kevad. Paljud inimesed tegelevad usinasti hoovides kevadkoristusega, mille käigus tekib aiaprahti ja jäätmeid, mida soovitakse tihtipeale lõkkes põletada. Linnavalitsuse poole on pöördunud pahased elanikud kaebustega, et põletatakse haljastusjäätmeid ja muud olmeprügi, mis tekitab ebameeldiva ning häiriva tossu koos haisuga. Siinkohal tuletame meelde, et Maardu linna heakorraeeskirja kohaselt on keelatud põletada jäätmeid (prügi) ning aia- ja haljastujäätmeid, välja arvatud oksad, immutamata ja värvimata puit.

Põletamine peaks olema muidugi viimane variant, sest ka märgade okste põletamisel satuvad õhku mürgised ained, mis tekitavad ebamugavusi lähedal elavatele inimestele. Kui aga muud varianti ei ole ja kasutatakse ikkagi põletamise moodust, siis tuleb kindlasti ka järgida kõiki ohutusnõudeid:

• Tee lõket nii, et see naabreid ei häiri.

• Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoonele.

• Alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 meetri kaugusel.

• Lõke läbimõõduga üle meetri peab olema hoonest 15 meetri kaugusel.

• Lõket tuleb valvata ja selle läheduses hoida kustutusvahendeid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti.

• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ja muust põlevast materjalist.

• Lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga.

• Lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul).

• Lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustutada veega.

• Kulu põletamine on keelatud.

Käitume ühtses kogukonnas teisi arvestaval viisil.

Maardu Linnavalitsus soovib kõigile ilusat kevadet.