Planeeringute info

Maardu Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlused. Seoses sellega korraldab Maardu Linnavalitsus projekteerimistingimuste eelnõude avalikku väljapanekut.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukohta esitada kuni 07.05.2023 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Ringi tn 2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 21.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ringi tn 2 kinnistule Metsapargi madalseiklusraja projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik, Maardu linn, püstitada madalseiklusrada, mis hakkab koosnema kolme keeruliseastmetega atraktsioonidest.

Viljapuu puiestee L2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 21.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viljapuu puiestee L2 kinnistule rulapargi projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik, Maardu linn, püstitada rulapargi, mis on planeeritud haljasalale Viljapuu puiestee ja Kassitatra ristmikul.

Kiltri tee 12a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 23.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kiltri tee 12a kinnistule ehitus-lammutusjäätmete sorteerimistehase hoone, ohtlike jäätmete käitlushoone ning kaalumaja hoone projekteerimiseks.

Kiltri tee 6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 05.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kiltri tee 6 kinnistu tarbeks ühisveevarustuse torustiku ja ühiskanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks.

Kellamäe tänava, Nurga tänava Veeru tänava kinnistutel kaugküttetorustiku projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 21.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kellamäe tn 3, 5, Nurga tn 4, 6, 6a, 8, 11, 13, Veeru tn 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 korterelamute tarbeks kaugkütte torustiku projekteerimiseks.

Lepiku kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 16.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Lepiku kinnistu tarbeks joogivee pumpla ning ühisveevarustuse torustiku projekteerimiseks.

Piiri tee 8 ja Vana-Narva mnt 7b kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks olemasolevate siibrihoonete lammutamine Piiri tee 8 ja Vana-Narva mnt 7b kinnistutel ning neid hooneid läbivate kaugküttetorustike rekonstrueerimine koos võrkaia lisamisega projekteerimiseks.

Peterburi tee 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 04.11.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks võrgusalvesti 25MW/100MW Fluence seadmete baasil projekteerimiseks.

Kivileete tn 34 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 02.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kivileete tn 34 kinnistule olemasoleva aiamaja üle 33% esialgsest mahust laiendamise projekteerimiseks.

Sooheina tee 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 10.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Sooheina tee 9 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Ohaka põik 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 23.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ohaka põik 5 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Kuldvitsa tee 34 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 28.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kuldvitsa tee 34 kinnistule olemasoleva üksikelamu üle 33% esialgsest mahust laiendamise projekteerimiseks.

Hellerheina tee 78 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 23.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hellerheina tee 78 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Hellerheina tee 61 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 26.02.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hellerheina tee 61 kinnistule olemasoleva üksikelamu ümberprojekteerimiseks.

Kaalika tee 11 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 04.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kaalika tee 11 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Orasheina tee 4 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 03.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Orasheina tee 4 kinnistule olemasoleva aiamaja üksikelamuks üle 33% esialgsest mahust laiendamise ümberprojekteerimiseks.

Põldheina tee 4 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 14.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Põldheina tee 4 kinnistule olemasoleva üksikelamu üle 33% esialgsest mahust laiendamise projekteerimiseks.

Tõlviku tee 29 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 09.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tõlviku tee 29 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Päevakivi tn 7 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 14.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Päevakivi tn 7 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Ohaka tee 23 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 23.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ohaka tee 23 kinnistule olemasoleva aiamaja üle 33% esialgsest mahust laiendamise projekteerimiseks.

Võilille tee 9 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.03.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Võilille tee 9 kinnistule uue üksikelamu projekteerimiseks.

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu edasi lükkumine

Maardu Linnavalitsus on teavitanud, et Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu toimub 17.04.2023 kuni 30.04.2023. Uute asjaolude tekkimisel lükkub antud detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu edasi. Täpsem info ilmub Maardu linna kodulehel ning kohalikes infokanalites.