Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara võõrandamiseks

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja vastavalt Maardu Linnavalitsuse 28.03.2023 korraldusele nr 191 „Linnavara võõrandamine“ avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise linnavara võõrandamiseks:

Sõiduauto Toyota PROACE (registreerimismärk 718BXK, VIN-kood YARVABHXHGZ119935) alghinnaga 13 600 eurot.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha suuruseks on 1 360 eurot. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 02.05.2023 kell 12:00.

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Maardu Linnavalitsuse kontole EE141010002031289008 SEB pangas tagastamatu osavõtutasu 100 eurot ja tagatisraha, mille suuruseks on 1360 eurot.

Pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

• füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;

• juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;

• sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

• pakkumuse tegemise kuupäev.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumuse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne). Pakkujal ja pakkuja juhtimisorganitesse kuuluvatel isikutel ja nendega seotud äriühingutel ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Maardu linna ees.

Linnavara kohta on Elke Mustakivi AS-i poolt 03.03.2023 koostatud sõiduki hindamise akt nr A580. Soovi korral on võimalik linnavaraga tutvuda kohapeal, leppides kokku sobiv aeg Maardu Linna Haldusbüroo juhatajaga (5333 5367, Pavel Ivanov).

Pakkumused tuleb esitada kinnises ümbrikus, kas käsipostiga Maardu Linnavalitsuse valvelauda (Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu linn) või saata postiga samale aadressile. Ümbrikule peab olema tehtud märge „Enampakkumine Toyota PROACE“.

Pakkumused avatakse Maardu Linnavalitsuses 02.05.2023 kell 12.15. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.