Hoolitsegem oma linna eest

Ühes kevad-suvise hooaja saabumisega, mil linnaelanikud viibivad palju värskes õhus, muutub keskkonnahoiu teema kõige aktuaalsemaks. Muidugi soovib igaüks meist elada puhtas ja hoolitsetud linnas, terves ja harmoonilises keskkonnas. Kuid vaatamata kommunaaltöötajate raskele tööle nii linnas kui ka äärelinnades ilmub prügi ikka ja jälle uuesti. Seetõttu on minu tänane pöördumine pühendatud sellele olulisele teemale.

Meie linna loodus oma põlispuude, kaunite parkide, ainulaadsete maastike ja veekogudega on hindamatu rikkus ning meie ühine ülesanne on teha kõik endast olenev, et kogu see kordumatu ilu säiliks tänastele ja tulevastele põlvkondadele. Selle, nagu näib, kõlava üleskutse taga on siiras hoolitsus looduse eest ja põhjendatud mure selle hoidmise pärast. Loomulikult on Maardu linnas palju vastutustundlikke inimesi, kelle jaoks on ümbritseva keskkonna puhtus oluline väärtus. Kuid harjumus suhtuda hoolivalt linnapiirkondadesse ja ümbritsevasse looduskeskkonda pole veel kõigis juurdunud. Seetõttu kutsun kõiki linnaelanikke üles kohtlema meie ühist pärandit vajaliku austuse ja hoolega, siis rõõmustab loodus edasi meie südant ja jätkab heldelt meile oma hüvede jagamist.

Iga inimene saab anda oma jõukohase panuse meie Maardu looduse hoidmisesse. Selleks tuleb püüda kujundada endas lihtsaid keskkonnasõbralikke harjumusi: mitte visata prügi linnatänavatele, parkidesse ja loodusesse; sorteerida jäätmeid, visates need vastavatesse konteineritesse; koristada enda järelt pärast piknikku kogu prügi, jättes teid rõõmustanud loodusnurgakese tänulikult samasse seisukorda nagu see oli enne teiega kohtumist; suhtuda austuse ja hoolimisega veevarudesse, mitte visates jäätmeid tiikidesse ega Maardu järve.

Kevad-suvisel hooajal on suureks probleemiks hoolimatu suhtumine lõkketegemisse, mis mõnikord viib tõelise tragöödiani. Tuletan meelde, et Maardu linnas tohib lõket teha vaid selleks ettenähtud kohtades ja ainult nõrga tuule korral. Enne seda tuleks lõkke ümbrus puhastada kuivadest okstest ja muust kergestisüttivast prahist, samuti tuleks jälgida, et läheduses ei oleks loomi ega linde, kes võivad viga saada.

Pean kahetsusega tõdema, et lausa traditsiooniks on muutunud „kasulik“ tava eelmise aasta kuiva rohtu põletada, mis on kogu Eestis absoluutselt keelatud. Päästeameti teadete kohaselt on paljude kontrollimatute tulekahjude põhjuseks just möödundaastase kuivanud rohu põletamine. Tuli võib kasvada suureks väga kiiresti, neelates oma teel taimi, metsloomi, kellegi omandit ja muud. Kahjuks on meie riigis palju näiteid sellisest hoolimatusest. Kutsun teid üles olema tulega ümberkäimisel väga valvsad.

Ümbritseva keskkonna hoidmine on meie kõigi ülesanne. Peame oma tegude eest täielikult vastutama ja mõistma, et iga inimese elu on meid ümbritseva loodusega lahutamatult seotud.

Lisaks on väga oluline ka õige keskkonnakäitumisega antav eeskuju, mis näitab teistele inimestele, kuidas on vaja ümbritseva keskkonna eest hoolt kanda. Selles küsimuses peame ühinema ja kaasama teisi, et lahendada keskkonna kaitsmisega seotud probleeme.

Sellega seoses kutsun teid kõiki, kallid Maardu elanikud, üles näitama kodanikuvastutust, kogunedes linna talgutele, mis toimub maikuu esimesel laupäeval meie linna kahes linnaosas. Koristuspäeva käigus viiakse Maardu tänavatelt ära talvega kogunenud praht, tehakse korda hoovid ja linnaääred.

Kallaveres kogunevad talgutel osalejad 6. mail kell 11:00 Rahvamaja juurde (Karjääri 4) ning sealt siirdutakse erinevatesse koristust vajavatesse piirkondadesse.

Muuga piirkonnas toimuvad talgud koostöös Muuga Seltsi, Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonna ja ühenduse Eesti Külaliikumine Kodukant poolt Maardus korraldatava projektiga „Vabatahtlikud seltsilised“. Muuga koristuspäev kutsub sel aastal kõiki linna heakorrastamisele kaasa aitama – on võimalik kas prügi koristada või osaleda avaliku lillepeenra loomisel Viljapuu puiestee ja Õunapuu puiestee ristmikul. Prügikoristusel osalejad kogunevad 6. mail kell 11:00 Muuga jäätmejaama juurde (Kaldase tee 6) ja avaliku lillepeenra rajamisega tegeleda soovijad saavad samal ajal kokku Viljapuu puiesteel.

Kogutud prügi äravedu korraldab mõlemas linnaosas Maardu Linnavalitsus. Korraldajad kindlustavad osalejaid kinnaste, prügikottide, rehade ja joogiveega ning koristuspäeva lõpus ootab kõiki osalejaid kuum supp.

Uhkus oma linna üle ja hoolitsus selle tuleviku eest võivad saada peamiseks motivaatoriks koristuspäeval osalemiseks. Tulge koos pere, sõprade ja tuttavatega, et veeta see päev hea eesmärgiga muuta meie linn veelgi puhtamaks elukohaks. Talgutel osalemine võimaldab igaühel näidata üles oma hoolivust linna vastu, võib-olla kohtuda mõttekaaslastega ja teha koos midagi head looduse jaoks. Sest meie heateod ja vastutustundlik suhtumine on nagu hea külv, mis tuleb meie juurde alati mitmekordselt tagasi.

Soovin teile kõigile päikeselist maikuud ja kõike kõige paremat!

Lugupidamisega

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea