Riigi poolt toetatav õigusnõustamine

Justiitsministeerium

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

1. OÜ HUGO – õigusnõustamine kõigile Eestis elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1200 eurot. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. Teenuse saamiseks tuleb abivajajal maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kohtumisel kaks tundi õigusnõustamist, inimese nõusolekul on teenus saadav ka videosilla või telefoni teel. Järgnevad kolm tundi õigusnõustamist on võimalik saada soodushinnaga 45 eurot tunnis. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel.

Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka õigusabiportaal Jurist Aitab foorumis.

Täpsem info: https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/

2. MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda – tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele https://epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigusnoustamine

3. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit – tasuta õigusnõustamine eakatele http://www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/

Teenuse kohta täiendavate küsimuste korral võib pöörduda nii meie lepingupartnerite poole, kes teenust osutavad või saata küsimus aadressil info@just.ee.