Maardu linnas toimus õpilasfoorum

Foorumil osalejad

Juba varasel hommikul täitus Maardu Vaba Aja Keskus noorte õpilaste kõlavate häälte ja ülemeeliku naeruga, kes olid kogunenud Maardu Linnavalitsuse poolt korraldatud õpilasfoorumile. 7. märtsi hommikul kogunesid kõikidest Maardu linna koolidest kümned aktiivsed, vastutustundlikud, leidlikud ja julged õpilased, et üheskoos mõelda, milline võiks olla meie Maardu tulevik ning kuidas saavad noored selle kujundamisel ja ehitamisel kaasa lüüa.

Millised on Maardu noorte vajadused ja ootused? Kuidas muuta koolidevaheline koostöö veelgi sisukamaks ja huvitavamaks? Mida saab igaüks meist teha, et muuta noorte elu ja võimalused mitmekesisemaks? Foorum andis meie noortele võimaluse vastata nendele ja teistele küsimustele, arutleda olulistel teemadel ning jagada oma mõtteid linna juhtkonnaga.

Õpilasomavalitsuste foorum toimus Maardu linnas esimest korda, saades ilmekaks näiteks koolide ja omavalitsuse koostööst. Loodame, et see muutub heaks traditsiooniks, tänu millele saavad teoks meie aktiivsete noorte välja pakutud ideed ja algatused.


Kui meil, täiskasvanutel, on igaks elujuhtumiks palju stereotüüpe ja eelarvamusi, siis koolide omavalitsuste foorumil osalenud noortel on eelarvamusi palju vähem või ei esine neid üldse.

Aruteluaineks kujunes üks huvitavamaid teemasid – „Maardu linna plussid ja miinused“.

Linna plussidega on kõik selge ja lapsed leidsid need kiiresti üles: roheline, puhas, hubane, palju poode jne. Meie suhtlemise ajal olin meeldivalt üllatunud, et nad mõistavad ja teavad, et puhaste tänavate ja ilusate parkide taga on paljude inimeste töö.

Mis puudutab miinuseid, siis poiste ja tüdrukute sõnul on see kino, bowlingu, piljardisaali ja muude meelelahutuslike kohtade puudumine, kus noored saaksid suhelda.

Küsisin õpilasfoorumi osalejatelt, kuidas nad üksteisest aru saavad, kui räägivad erinevaid keeli? Minu küsimus sai tulise arutelu allikaks. Nagu selgus, pole noorte endi jaoks peamiseks miinuseks mitte bowlingusaali puudumine, vaid asjaolu, et nii väikeses linnas ei leia nad omavahel ühist keelt. Tuli välja, et ühed tahavad õppida eesti keeles rääkima, teised aga vene keeles – selliselt on palju huvitavam koos minna kuhu iganes, nii parkidesse, trenni kui ka diskoteeki.

Jevgeni Tamme

Noorsootöö spetsialist

Õpilasfoorumi kuraator


Suur au oli olla sellisel üritusel, kus osalesid õpilasesindused Maardu koolidest.

Üritus algas kell 8:30, mil meid jagati gruppideks. Kõik olid segamini ja see oli põnev, sest nii sai tutvuda teistega ja rääkida nende kooli süsteemist.

Igal laual ootas meid üks kindel arutelu teema. Teemasid kokku oli kuus. Iga teema kohta kirjutasime plakati peale enda mõtteid ja siis liikusime järgmise laua taha. Kõige rohkem pakkus mulle teemadest huvi «Koolidevaheline koostöö», sest minu silmis peaksid kõik omavahel läbi saama. Kuna igas koolis on erinev kord, siis oli seda erinevust põnev jälgida ja ühtlasi arutada omavahel esinevatest probleemidest või hoopis planeerida kõik koos mingeid üritusi.

Pärast arutamisi oli meil väike lõunapaus. Söök oli väga maitsev. Samuti liitusid üritusega linnavalitsuse liikmed ja me arutasime kõiki meie ettepanekuid iga teema kohta ning saime ka huvitavat infot teada. Oli põnev kuulata, kuidas vastab linnavalitsus samadele teemadele.

Kui saime kõik räägitud, siis sõitsime bowlingusse. Seal oli väga vahva mängida. Lõpetuseks soovin tänada võimaluse eest osaleda sellises ettevõtmises. Samuti tahan mainida, et see oli huvitav ja lõbus päev.

Stefanie Laas

Maardu Gümnaasiumi õpilane, 10. klass


После участия в ученическом форуме ученики Маардуской основной школы поделились своими впечатлениями.

Поначалу кто-то из учеников испытал небольшую робость, но вскоре, на 2-3-й станции, появился азарт. Совместное обсуждение вопросов в неформальной обстановке и интересные предложения коллег по командам вселили в ребят уверенность. Они высоко оценили коллективную работу. Даже если не удавалось сформулировать мысль самостоятельно, участники форума из других школ активно помогали.

Ученики среднего звена были удивлены скоростью появления новых идей в командах, услышали много нового, расширили свой кругозор и в результате оценили ученический форум очень полезным. Ребятам понравился формат проведения форума, поэтому многие выразили желание участвовать в подобных встречах на регулярной основе.

Ученики отметили, что в зале была создана приятная атмосфера за счет приветливого отношения модераторов и самих участников форума.

Анастасия Беляева

Координатор форума от Маардуской основной школы


Õpin Kallavere Keskkoolis esimest aastat ning hakkan vaikselt aru saama Maardu eripärast.

See, et õpilasesindused kokku kutsuti, oli väga hea mõte. Mulle meeldis eriti, et meil oli igas grupis ühine ülesanne, kus me pidime omavahel rääkima ja arutama. See andis võimaluse suhelda ja tutvuda vene keelt kõnelevate õpilastega ja sellepärast võikski sellised üritusi rohkem olla, et suhtlus ei lõppeks, vaid jääks ka edaspidiseks kestma.

Lisaks avaldas muljet ka Maardu noorsootöö spetsialist Jevgeni Tamme. Teda oli huvitav kuulata ja põnev ühiselt koostööd teha.

Keidi Naar

Kallavere Keskkooli õpilane