Ilusat juubelit, kallis Rukkilill!

Lasteaia Rukkilill õpetajad ja spetsialistid

Juubel on pidulik, emotsionaalne ja oluline tähtpäev. See on aeg teha kokkuvõtteid, mõtiskleda saavutuste, kordaminekute ja tulevikuplaanide üle. Ja ka meie armastatud lasteaed tähistab peagi oma järjekordset juubelit – 1. aprillil saab lasteaed Rukkilill 35-aastaseks!

Esimest korda avas 164. lasteaed külalislahkelt oma uksed Novotallinski sadama töötajate lastele 1. aprillil 1988. aastal. See oli tol ajal Maardu linna moodsaim lasteaed avarate eraldi rühma- ja magamisruumidega, valgusküllase muusika- ja võimlemissaaliga ning suure territooriumiga.

Täna oma 35. juubelit tähistades meenutame austuse ja tänutundega kõiki eri aegadel meie kollektiivi kuulunud töötajaid.

Meie lasteaia esimese juhataja Larissa Moraru õlgadele jäi koolieelse lasteasutuse organiseerimise raske ülesanne: lasteaed oli vaja muuta hubaseks, tuli luua mõttekaaslastest kollektiiv ning anda asutusele piisavalt loovust ja elu. Tuleb märkida, et ta sai sellega suurepäraselt hakkama.

1993. aastal, kui 164. lasteaed viidi üle Maardu linna alluvusse, võttis juhtimise üle vastutustundlik, kompetentne ja taktitundeline juht Zoja Lonskaja.

Tema esimesed juhiaastad langesid kokku keerulise ümberkorralduste ja muutuste perioodiga ühiskonnas, mis mõjutas lasteaia tööd: see sai oma praeguse nime Rukkilill, lisaks muutus õpetajate ja teiste töötajate status, seoses keerulise demograafilise olukorraga viidi läbi lasteaedades Rukkilill ja Vikerkaar koondamised ning kahest kollektiivist moodustati lasteaia Rukkilill uus tugev meeskond. Zoja Lonskaja oli see, kes lõi ja moodustas uue meeskonna ning jäi 27 aastaks direktoriks, lahendades iga päev edukalt aktuaalseid igapäevaprobleeme, tagades pideva pedagoogilise protsessi ning omades suurt autoriteeti ja lugupidamist nii linna juhtkonna kui ka kaastöötajate ja meie kasvandike vanemate silmis.

2020. aastal sai lasteaia Rukkilill direktoriks tänapäevane, energiline, sihikindel ja loominguline Olga Naydenova. Tema ametikohale tulemisega on elu meie lasteaias omandanud erilise sära, dünaamilisuse ja individuaalsuse. Ta lahendab edukalt administratiivseid ülesandeid, juhib asjatundlikult ja ratsionaalselt pedagoogilist ja majanduslikku tegevust, toetab meeskonda erinevates algatustes ning on alati ühenduses meie õpilaste vanematega.

Olga Naydenova pedagoogiline karjäär sai alguse rühmaõpetajana 20 aastat tagasi ning viimased 10 aastat on ta olnud pühendunud lasteaiale Rukkilill. Kaitsnud magistrikraadi alushariduse alal, tuli Olga meie lasteaeda tööle juhataja asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal. Jätkates tööd pedagoogika valdkonnas ja hankides uusi teadmisi, omandas Olga diplomi ka erialal „Ettevõtja ja projektijuht“. Eriti oluline ja väärtuslik on see, et vaatamata suurele hõivatusele leiab Olga aega lastega suhtlemiseks, tunneb neid kõiki nimepidi ja on saavutanud kõigiga oma kontakti.

Lasteaia Rukkilill kollektiiv on Olga Naydenova juhtimisel aktiivselt arenev ja ajaga kaasas käiv meeskond, mis täidab edukalt koolieelikute kasvatus- ja õppetööks vajalikke kõrgeid nõudmisi. Samas hoitakse hoolega ala parimaid traditsioone, mis on lasteaia töötamise aastate jooksul välja kujunenud.  

Meie, Rukkilille töötajad, tunneme rõõmu ja uhkust oma armsa lasteaia ning selle endiste ja praeguse juhataja üle. Meie töö põhieesmärgiks on alati olnud ja jääb ka tulevikus – terve ja õnneliku lapse kasvatamine ning eduka ja harmooniliselt arenenud isiksuse kujundamine. Lapsed on meie riigi tulevik ja tulevikus sõltub ühiskond suuresti neist väärtustest, mida me oma õpilastele täna edasi anname.

Meie tegevuse üheks prioriteediks on eesti keele õpe, sest see tagab lastele võrdsed võimalused siinses ühiskonnas ja kultuuriruumis. Lasteaias on avatud kolm rühma, kus igapäevane pedagoogiline protsess on korraldatud kahes keeles.

Samuti on oluline, et lasteaia Rukkilill töötajad võtaksid aktiivselt osa erinevatest projektidest.

Laste tervise eest hoolitsemiseks on meie lasteaias säilitatud oma köök, et lastel oleks alati laual värskelt valmistatud, maitsev, mitmekesine ja tervislik toit.

Lasteaias on loodud hubane, põnev ja turvaline arengukeskkond, mis võimaldab lastel täielikult avada oma kaasasündinud potentsiaali ja kujundada elupädevust. Keskkond, kus iga kasvandik tunneb end hästi. Saavutatud tulemus on ka pidevalt täiendamisel ja arendamisel vaatega tulevikku.

Lasteaeda Rukkilill uuendatakse ja kujundatakse ümber igal aastal. Siin muudetakse ja täiendatakse spordi- ja muusikasaali ning rühmaruumide sisustust ja varustust. Lasteaias on olemas pliidi ja ahjuga lasteköök, kus lapsed omandavad rõõmuga kokkamisoskusi. Samuti on sisustatud spetsialistide (eesti keele õpetaja, pedagoogi-psühholoogi ja logopeedide) kabinetid. Rukkilille rühmaruumid vastavad kõikidele nõuetele. Nad on tänapäevase sisekujundusega: varustatud interaktiivsete tahvlite, didaktiliste materjalide, ilusa turvalise mööbli ja kaasaegsete mänguvahenditega. Selliselt võimaldatakse igal lapsel teha valik endale meelepärase tegevuse kasuks.

Lasteaia territooriumi haljastatakse pidevalt, täiendatakse uute mängu- ja spordikompleksidega, mis muudavad meie kasvandike õues veedetud aja huvitavamaks ja aktiivsemaks.

Tänapäevased ruumid ja varustus – see on muidugi suurepärane, kuid lasteaed on ennekõike lapsed, aga ka inimesed, kes nende eest hoolitsevad, annavad neile oma südamesoojuse, elavad kaasa laste huvidele, jagavad oma kogemusi ja teadmisi. Inimesed, kes muudavad lasteaias veedetud aja kasvandike jaoks igal päeval ja hetkel huvitavaks, unustamatuks ja turvaliseks.

Võime uhkusega öelda, et meil on pädev, loominguline, hooliv, professionaalsele kasvule pühendunud ja vastutustundlik meeskond, kus iga töötaja kohtleb kasvandikke tähelepanelikult, armastuse ja austusega, ümbritseb lapsi hoole ja tähelepanuga, loob hubase, usaldusliku ja sõbraliku õhkkonna.

Lasteaia Rukkilill juubel on linna, kollektiivi, laste ja nende vanemate, kes usaldavad meile oma kõige kallima, ühine tähtpäev. Hindame seda usaldust väga! Meeldiv on tõdeda, et paljud lapsevanemad käisid kunagi ise meie lasteaias ja nüüd toovad nad hea meelega meile oma lapsed.

Raske ja vastutusrikka töö eest väärib tänusõnu iga meie töötaja, olgu selleks õpetaja või tehniline töötaja, abiline või juhataja, köögitööline või spetsialist. Soovime kõigile loomingulist inspiratsiooni, optimismi, kannatlikkust ja tervist!

Väga õiged on Agatha Christie sõnad: „Suurim õnn, mis meile elus osaks võib langeda, on õnnelik lapsepõlv.“ Võib kindlalt väita, et lasteaia Rukkilill kollektiiv on teinud juba 35 aastat ja teeb ka edaspidi kõik selleks, et iga meie kasvandik tunneks end koolieelse lapsepõlve maailmas õnnelikuna.

Palju õnne juubeli puhul, kallis Rukkilill!

Tatjana Suija ja Tatjana Maleva

Lasteaia Rukkilill õpetajad

Meie hoolitsevad töötajad

Fotol: Lasteaia Rukkilill tehniline personal