Maardu hakkab maksma lapsevanematele, eakatele ja erivajadustega inimestele suuremaid toetusi

Maardu Linnavolikogu istungil (31.01.2023) muudeti Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korra, mille kohaselt suureneb 1. veebruarist 2023 linnapoolne tugi lapsevanematele, eakatele ja erivajadustega inimestele.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul pakutakse abivajavatele inimestele linna eelarvest mitmekesiseid sotsiaaltoetusi. „Keerulisel ajal on oluline pakkuda tuge neile, kes vajavad seda kõige rohkem. Sellest aastast laieneb koolitoetuse saajate ring ning toetust maksame esimesest kuni 6. klassi minevatele lastele kaasa arvatud. Eakatele mõeldud sünnipäevatoetuse summa kasvab 70 euroni,” teatas linnapea.

Koolitoetus määratakse rahvastikuregistrisse kantud elukoha ja Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete alusel kas lapse vanemale, tema eestkostjale, lapse hoolduspere vanemale või perevanemale tingimusel, et 1) laps läheb esimesse kuni kuuendasse klassi; 2) toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardu linnas vähemalt 6 kuud enne lapse esimesse kuni kuuendasse klassi minemist; 3) lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil.

Juhul, kui laps õpib üldhariduskoolis väljaspool Maardu linna, peab taotleja esitama linnavalitsusele taotluse toetuse saamiseks toetuse õiguse tekkimise aasta 1. detsembriks.  Toetuse määr on esimesse klassi mineva lapse puhul 150 eurot ning teise kuni kuuendasse klassi mineva lapse puhul 50 eurot.

Sünnipäevatoetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel 65-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks. Toetuse saamiseks peab taotleja toetusele õiguse tekkimisel esitama Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnale oma arveldusarve numbri. Toetuse määr on 70 eurot.

Sel aastal hüvitatakse retseptiravimite maksumus mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikutele summas kuni 110 eurot aastas. Toetust võib taotleda 1 kord kvartalis.

Toetus mittetöötavatele puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel makstakse summas kuni 160 eurot aastas. Toetust võib taotleda 1 kord kvartalis.