Eesti Vabariigi aastapäev

Ühendkoori esinemine (1. klasside ja 3. b klassi õpilased)

Veebruari viimased nädalad kujunesid väga tegusateks. 22. veebruaril toimusid koolis Eesti Vabariigi iseseisvumispäevale pühendatud pidulikud rivistused. Meie kooli jaoks on rivistused uus kogemus, kuid väga huvitav ja oluline, sest need aitavad arendada õpilastes patriotismitunnet, armastust oma kodumaa ja kodupaiga keele vastu. Kõik üritused toimusid eesti keeles.

Iga rivistus avati piduliku lipu toomisega. Lipu kandmise õiguse said õpilased, kes on ühinenud skaudiliikumisega. Pärast Eesti Vabariigi hümni ja kooli juhtkonna õnnitluskõnet autasustati õpilasi, kes on saavutanud märkimisväärset edu eesti keele õppimises. Rivistusel kõlasid kaunid laulud, koolipere ees astus üles 1. klasside ja 3. b klassi õpilaste ühendkoor, samuti sooritas oma etteastet 3. a ja 4. a klass ning meie kooli vokaalstuudio. Vaheaegadel kõlas muusika ja valitses pidulik õhkkond.

23. veebruaril oli tööpäev tavapärasest lühem ja tunde oli samuti vähem kui tavaliselt. Päev algas Eesti-teemalise klassitunniga ja lõppes meeldivalt ning pidulikult – kogu kool rivistus õue lipuheiskamiseks, misjärel suundusid kõik õpilased koju aastapäeva tähistama ja kevadvaheaega alustama.

Jevgenija Dušakova

Maardu Põhikooli huvijuht