Alates 27. märtsist jätkuvad Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee ehitustööd

Alates 27. märtsist jätkuvad Vana-Narva mnt km 0,0-1,1 ja Saha-Loo tee km 0,4-1,82 ehitustööd, mis hõlmavad põhiliselt Saha-Loo tee ja Pärnamäe tee vahelist Vana-Narva mnt lõiku.

Liikluskorralduslikult teelõiku ega sõidusuundi ei sulgeta. Sõltuvalt tööde etappidest kasutatakse mõlemasuunalise liikluse tagamiseks foore või reguleerijaid. Kõikidele piirnevatele kruntidele tagatakse ligipääs vähemalt ühe mahasõidu kaudu. Arvestada tuleks harilikust kitsama sõidurajaga (3m) ja võimalike lühiajaliste seisakutega liikluses juhul kui liiklejate ohutuse tagamine seda nõuab.

Tööde algus ja liikluskorralduslikud piirangud saavad kajastatud ka Transpordiameti Tarktee rakenduses: https://tarktee.mnt.ee/#/et

Ehitustööde eeldatav lõpptähtaeg on 31.05.2023.

Töid teostab Verston OÜ.