Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde: peretoetuste maksmine veebruaris 

Veebruaris makstakse esimest korda peretoetusi uutes summades. Esimese ja teise lapse toetus ning üksikvanema lapse toetus on 80 eurot. Lapsetoetus alates kolmandast lapsest on endiselt 100 eurot. Lasterikka pere toetus kolme kuni kuue lapse eest 650 eurot ning seitsme ja enama lapse eest 850 eurot. Jaanuari- ja veebruarikuu toetuste vahe makstakse tagasiulatuvalt hiljemalt 31. maiks.  

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik kinnitab, et väljamaksed jätkuvad tavapäraselt neile lastele ja peredele, kes ka varemalt toetusi said. “Erandiks on need lastega pered, kus peretoetuste maksmine lõppes, kuna alla 19-aastased lapsed ei jätkanud õpinguid. Neil tekib taas õigus peretoetustele, mõnel juhul ka lasterikka pere toetusele. Samuti on erandiks need pered, kus tekib õigus lasterikka pere toetuse sujuvaks lõpetamiseks. Nendel juhtudel teeme väljamaksed 01.01.2023-31.03.2023 perioodi eest tagasiulatuvalt hiljemalt 31. märtsiks,” selgitab Kümnik. 

Uue perehüvitiste seaduse valguses tuletab sotsiaalkindlustusamet meelde, et kui peres kasvavad koos eelmistest suhetest lapsed, saab peretoetuste õiguse üle anda teisele perevanemale, kui ollakse abielus. Kui abielus ei olda, siis on tingimuseks ühise lapse peres kasvatamine. Korraga saab laps kuuluda vaid ühe pere koosseisu. 

Kui peres soovitakse toetuse saajat vahetada, siis seda saab teha vanemate kokkuleppe alusel sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses, klienditeenindustes või meili teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Uuele saajale hakatakse perehüvitisi maksma järgmisest kalendrikuust.  

Lisalugemist ja kasulikud KKK-d leiab sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt