Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara võõrandamiseks

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja vastavalt Maardu Linnavalitsuse 31.01.2023 korraldusele nr 59 „Linnavara võõrandamine” avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise linnavara võõrandamiseks:

Maardus Kallasmaa tn 3 asuvast kinnistust (kinnistusregistriosa number 14302102, katastritunnus 44603:002:0082, pindala 4 663 m², sihtotstarve elamumaa 100%) Maardu linnale kaasomandina kuuluv 349/46537 suurune mõtteline osa (Maardu linna valduses ja kasutuses on 1-toaline korter nr 67, eluruumi üldpind 34,9 m2) alghinnaga 36 000 eurot.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot ja tagatisraha suuruseks on 3 600 eurot. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 06.03.2023 kell 12.00.

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Maardu Linnavalitsuse kontole EE141010002031289008 SEB pangas tagastamatu osavõtutasu 100 eurot ja tagatisraha, mille suuruseks on 3600 eurot.

Pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
  • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
  • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  • pakkumuse tegemise kuupäev.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumuse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne). Pakkujal ja pakkuja juhtimisorganitesse kuuluvatel isikutel ja nendega seotud äriühingutel  ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Maardu linna ees.

Linnavara kohta on koostatud eksperthinnang nr 0045-23, millega saab tutvuda SIIN. Soovi korral on võimalik linnavaraga tutvuda kohapeal, leppides kokku sobiv aeg Maardu Sotsiaalmaja vastutava töötajaga (5886 5504, Jelena).

Pakkumused tuleb esitada kinnises ümbrikus kas käsipostiga Maardu Linnavalitsuse valvelauda (Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu linn) või saata postiga samal aadressil. Ümbrikule peab olema tehtud märge „Enampakkumine Kallasmaa tn 3-67″.

Pakkumused avatakse Maardu Linnavalitsuses 06.03.2023 kell 12.15. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.