Linna puhtus algab meist igaühest

Maardu linnavalitsuse ametnikud on hakanud tegema aktiivselt järelevalvet jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise üle. Sellel aastal oleme alustanud rikkujate suhtes viis väärteomenetlust. Rikkumise korral on maksimaalne rahatrahv 800 eurot. Põhjuseks on olnud, et jäätmeid ei sorteerita vastavalt nõuetele ning jäätmeid pannakase selleks mitte ettenähtud kohta, nt olmejäätmeid prügimajadesse ja mahutite kõrvale. Maardu jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmevaldaja kohustatud koguma jäätmeid liigiti ja panema need vastavasse liigi mahutisse. Prügimajadesse võib jätta suurjäätmed ja suuremõõdulist paberit ning kartongi. Need jäätmeliigid, mis ei kuulu korraldatud jäätmeveo alla ehitus-, ohtlikud, saab üle anda Muuga jäätmejaama. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud, olme-, bio-, suur- ja paberjäätmed.

Ka üleüldine linna puhtus algab meist endist, mis sõltub linna tagatud teenuste kõrval ka kõigist linlastest – sigarisuitsetajaist lemmikloomapidajateni välja. Eriti kevadel annavad viimased tooni, sest lume alt välja sulanud suitsukonid ja kasside-koerte jäetud väljaheited on kõigile näha.  Linnas on piisavalt prügikaste, et taskus olev kommipaber või muu mittevajalik ese prügikasti visata ning sellega kõigile eeskujuks olla. Samuti on olemas spetsiaalsed koerte väljaheidete jaoks mõeldud prügikastid. Ja kindlasti ei tohi prügi metsaalustesse viia. Tihti arvatakse, et mis see ühe korra paberitüki maha viskamine, koeraväljaheite mitte koristame või prügi metsa alla viimine ikka teeb. Kui kõik me nii mõtlema hakkaks, siis elaksime varsti keset prügimäge.

Kutsume ka kõiki tähelepanelikke linlasi rikkumisest teada andma tööaegadel tel 6060724 ja emaili teel korrakaitse@maardu.ee.

Hoiame oma linnakeskkonna kõik koos puhtana ja oleme selle üle uhked.

Triin Uudeväli

Keskkonna peaspetsialist