Avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis  Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele  ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara  kasutamiseks  andmise  ja  võõrandamise  kord”  (Kord)  ning  lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest. 

Tulenevalt Maa-ameti peadirektori 09.02.2023 käskkirjaga nr 1-1/23/7 langetatud  riigivara  müügi otsusest müüakse riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.

Maardu linnas on müügil Veeru tn 1a aadressil asuv kinnistu (katastritunnus 44603:003:0219, pindala 2903 m², sihtotstarve- ärimaa). Alghind 34 810.- Tagatisraha 3480.-

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 07.03.2023 kella 10:00-ni.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil  https://riigimaaoksjon.ee