1. aprillist 2023 alustab Maardu linnas jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS

Foto allikas: Scanpix/ELMO RIIG/Sakala

Alates 1.aprillist 2023 on Maardu linnas järgmiseks viieks aastaks uus jäätmevedaja – riigihanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS. Ettevõttel on vastavalt kontsessioonilepingule ainuõigus vedada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ja suurjäätmeid.

Jäätmevedaja saadab kõigile korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusega isikutele märtsikuu jooksul e-posti aadressile või posti teel tutvumiseks ja allkirjastamiseks uued jäätmeveolepingud ning infomaterjalid. Samuti märtsis Eesti Keskkonnateenused AS, uus jäätmevedaja korraldab infopäevad Kallavere linnaosas ja Muugal, kus saab tutvuda lepingutega ja allkirjastada need kohapeal.

Infopäevad toimuvad:         
11. märtsil kell 10.00-15:00 – Muuga Lasteaed (Ploomipuu pst 52)          
14. märtsil kell  9:00-17:00 – Maardu Rahvamaja (Karjääri tn 4)

Lepingusõlmimine (märtsikuu):      
-digitaalselt
-paberlepinguna

Üldinfo:
-Eesti Keskkonnateenuse AS-i jäätmeveo periood 01.04.2023-31.03.2028

Mida peab teadma jäätmemajandusest?
Alates 01.03.2023 Biolagunevate jäätmete eraldi kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele.

Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed. Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveo tähenduses on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.

Jäätmeveost vabastuse saamiseks tuleb esitada vastav taotlus Maardu Linnavalitsusele

Kuidas saada jäätmeveost vabastust ja kust leida vorme/blankette?  
Märtsikuust Maardu linnas hakkab kehtima uus jäätmehoolduseeskiri – seega uuendatud vabastuste taotluse vormi ning ühismahuti kasutamise kokkuleppeid leiate Maardu linnavalitsuse kodulehelt alates 1. märtsist. Sõlmitud ühismahuti kasutamise kokkulepet tuleb esitada linnavalitsusele ning jäätmevedajale.          

Alates 01.03.2023 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete tekkekohal kogumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele, kellel puudub kohtkompostimise võimalus. Biolagunevate jäätmete jäätmevedajale üleandmine on tasuta.

Kuidas saada biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jäätmeveost vabastust?
Biolagunevate jäätmete kogumisel on lubatud ka kompostimine kompostriga, mis vabastab jäätmevaldaja biolagunevate jäätmete kogumismahuti kasutamise ja jäätmete üleandmise kohustusest. Jäätmevaldaja poolt kohtkompostimise toimingu rakendamiseks tuleb esitada taotlus Maardu Linnavalitsusele. Taotluse vormi leiate Maardu linnavalitsuse kodulehelt alates 1. märtsist.Lisainfo:          Ksenia Brazovskihh, jäätmespetsialist, tel. 6060703