Vanemlusprogramm “Imelised aastad” alustab taas

Maardu Linnavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga alustab 15. veebruarist taas 2-8. aastate laste vanematele mõeldud  tõenduspõhise vanemlusprogrammiga “Imelised aastad”.

Programmi raames arendatakse ja õpetatakse 2-8. aastaste laste vanematele vanemlikke oskusi, mille läbi paraneb lapse ja vanema vaheline suhe. Koolitusel õpitakse lapsega kontakti saama, last tunnustama, konflikte lahendama, ennast kehtestama, piire seadma ning toime tulema erinevate probleemidega. Läbi koolituse omandatud vanemlikud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme. Suuremas plaanis ka vähendavad hilisemat riskikäitumist. Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne käitumine ja koolist väljalangemine.

Koolituse kestvus on kokku 16 nädalat (4 kuud: 15. veebruarist kuni 31. maini 2023), kohtumine koolitajatega 1 kord nädalas kolmapäeviti 2-2,5 tundi. Maardu linnavalitsus tagab programmi osalejatele kerget kehakinnitust ja vajadusel lapsehoiuteenuse.

Koolitusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe saanud grupijuhid Julia Kovalenko-Djagileva ja Maret Bergström. Koolitus on lapsevanematele tasuta.

Veebruaris alustav grupp on seekord eestikeelne.

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: tatjana.gudrais@maardu.ee