Maardu linn kutsus kokku erakorralise istungi ebameeldiva lõhna teemal

30. novembril toimus Maardu Linnavalitsuses ametlik kohtumine keskkonnaalaste juhtide ja spetsialistidega Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Viimsi ja Jõelähtme valdadest ning TJT AS-st. Kahjuks ei tulnud kohtumisele prügila omanik ise – Tallinna linn.

Ümarlaua taga arutati lõhnahäiringu probleemi, mis on viimasel ajal Maardus oluliselt sagenenud ning ohustab ja häirib linna ja naaberomavalitsuste elanikke. Ümarlaua eesmärk oli leida ühiselt probleemile lahendus ning kaardistada edasised tegevused, et vähendada lõhnahäiringute esinemist.

Maardu Linnavalitsus esitas kohtumisel järgmised ettepanekud:

• Keskkonnaministeeriumile – vaadata üle riiklikud normid, mis lubavad ettevõttetel „haiseda“ kuni 15% kalendriaastast.

• Keskkonnaametile – lisada prügila kompleksloa sisse nõude paigaldada prügila ümbruses elektroonilised „ninad“.

• TJT-le – oluliselt vähendada biolagunevate olmejäätmete vastuvõtmist või kaaluda nende vastuvõtmise täielikku lõpetamist. Teha kompleksse välisõhu kordusmõõtmise, kui lõhnahäire ületab kehtestatud piirid, tuleb lõpetada 3. kategooria loomsete jäätmete kompostimist. Samuti lõhnaainete esinemise vähendamise kavas olevad meetmed rakendada oluliselt varem kui ettenähtud 2024. aastaks.

• Kaasata prügila esindajaid, et nad tuleksid Maardusse inspektsioonile just neil hetkil, mil linnas levib vastik hais.

• Ootame riigiasutustelt jõulisemat sekkumist probleemi lahendamisesse ja nõuete karmistamist.

Töö jätkub ning Maardu linn ei tagane oma nõuetest. Linnavalitsus teeb kõik endast oleneva, et lõhnahäiringud väheneks.