„Kodulinn kaunimaks 2023“ ideekonkursi võtjateks osutusid madalseiklusrada Kallaveres ja skatepark Muugal

22. novembril 2022 lõppes ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2023“ parimate ideede eest hääletamine, mis võimaldas igal vähemalt 16-aastasel Maardus registreeritud elanikul anda oma hääled kahele parimale ideele. Kõige rohkem hääli sai sel aastal Kallaveres madalseiklusraja rajamise idee ja Muugal skatepargi ehitamise idee.

„Ma tänan igat Maardu elanikku, kes esitas oma idee konkursile ja võttis osa hääletamisest! Meiega jagatud ideed ja mõtted andsid häid juhtnööre edasiseks tööks – nüüd teame kindlalt, millest Maardus puudust tuntakse ning mille kallal hakkame töötama”, sõnas Maardu linnapea Vladimir Arhipov. “Tänu teie osalusele viime järgmisel aastal ellu tõepoolest head ideed. Olen veendunud, et uus seiklusrada ja rulapark kaunistavad meie linna ning teevad selle veelgi erilisemaks ja huvitavamaks”, lisas linnapea.

Enim hääli saanud ideed viib Maardu Linnavalitsus ellu 2023. aasta jooksul. Linnaeelarves planeeritakse seiklusraja projekti realiseerimiseks 30 000 eurot ja skatepargi rajamiseks 20 000 eurot. Kuna skatepargi rajamise projekti kogumaksumus võib ületada järgmiseks aastaks eraldatud summat, siis saab projekti jagada mitmeks etapiks ning teostada mitme aasta jooksul. Maardulaste hääled jagunesid järgmiselt:

KallavereMuuga
Madalseiklusrada (idee autor Kristi Marie Suigussaar) – lõbus ja arendav ajaviide nii lastele kui täiskasvanutele. Kuna seikluspark on madal, siis täiendavad turvameetmed/turvavarustus ega juhendaja ei ole vajalik. Seiklusrada saab rajada kasutades olemasolevaid puid või lagedale platsile56Muuga skatepark (idee autor MTÜ Muuga Selts) – rulapark, kus lapsed ja noored saaksid sõita rula, rulluiskude, trikitõukerataste või trikiratastega47
Jalgratta hooldusjaamad (idee autor Pjotr)31Madalseiklusrada (idee autor Kristi Marie Suigussaar)45
Omnigym välijõuseadmed (idee autor Roman Dantsenko)30Koerte jooksu- ja treeningplats (idee autor Raul Savimaa)33
Tark ülekäigurada (idee autor Ilja Schor)8Kelgumägi (idee autor Helle Jemmer)9
Betoonist malelaud kahe tooliga (idee autor Veronika Nizamova)1Jalgrattapaviljon bussipeatusel (idee autor Pjotr Belõshev)1
Elektrooniline tabloo (idee autor Mihhail Sorin)0

2022. aasta oktoobris kuulutas Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks 2023″, mille raames esitasid maardulased erinevaid ideid linna paremaks muutmiseks. Sel aastal korraldati järgmise aasta ideekonkurss käesoleva aasta sügisel. See võimaldab paremini siduda nn. rahva eelarvet järgmise 2023. aasta linna eelarve koostamisega ning annab omakorda konkursi võitnud ideede realiseerimiseks rohkem aega. Linnaelanike kaasati Maardu linnaeelarve koostamisesse seitsmendat korda.