„Una giornata da prof”

Meie koolile kingitud raamatud aitavad treenida itaalia keele legemisoskust

Oktoobri teises pooles peetaval rahvusvahelisel itaalia keele nädalal toimus Maardu Gümnaasiumis projekti „Lugejapesa“ raames ettelugemisüritus „Üks päev õpetajana“ („Una giornata da prof“). Ürituse korraldasid itaalia keele kursusel osalenud gümnaasiumiõpilased. 10.-12.klassi õpilased esitlesid edukalt oma uurimistöid õpetajatele, klassikaaslastele ja meie kooli külastanud Itaalia saatkonna esindajatele.

See on teine ​​kord, kui meie kooliperel on rõõm näidata oma tugevat motivatsiooni suhete säilitamiseks Itaalia valitsuse ametliku organiga. Oleme oma õpilaste üle sügavalt uhked, sest nende pühendumus ja pingutused muudavad meie kooli külalislahkeks teistsuguste harjumuste ja päritoluga, välismaise kultuuri- ja kunstitaustaga inimestele. Tunneme ja usume tõeliselt, et unikaalsust edendades ja mitmekesisust väärtustades muudame oma ühiskonna paremaks paigaks.

Ürituse korraldajana sooviksin, et õpilased tunneksid end tõeliste protagonistidena (peategelastena), mistõttu otsustasin korraldada meie kooli raamatukogus „Lugejapesa“ ürituse. Idee oli järgmine: demonstreerides teistele oma teadmisi ja lugemisoskust, võimaldab see õpilastel enda üle uhkust tunda. Ja tõepoolest, noored mõistsid, kui palju nad teavad ja oskavad, ning suutsid vastavalt oma potentsiaali ära tunda.

Korrektne ja ladus lugemine võõrkeeles, eriti itaalia keeles, on spetsiifiliste häälikute ja foneemide tõttu väga raske, kuid iga päev veidi harjutades said minu õpilased hakkama ka oma praegusest keeletasemest keerulisemate tekstidega. Olin nende esinemist kuulates väga üllatunud, rõõmus ja tänulik. Meie kõrged külalised soovisid samuti lastele nende visa töö eest tänu avaldada.

20. oktoobril saabusid meie kooli Itaalia saatkonna esindajatena Greta Karina Kanter (kultuurikoordinaator), Laura Vangur (sotsiaalmeedia koordinaator) ja Marco Battisti (raamatupidamise osakonna juhataja ja konsulaar-/viisakonsultant). Pärast lühikest tervitust seadsime end sisse raamatukogus ja alustasime „Lugejapesa“ üritust.

Raamatukogu oli kaunistatud vastavalt: Itaalia lipud ja kaunilt trükitud sõnad seintel, itaaliakeelsed tervitused laual, ja raamatukappidel kaks suurt Gianni Rodari ja Carlo Collodi plakatit, mille valmistasid 11. ja 12. klassi õpilased.

Pärast itaalia keeles kirjutatud ja ette loetud sissejuhatust pidasid 12. klassi õpilased ettekande Gianni Rodari elust, tema raamatutest ja „Favole Al Telefono“ lugudest. 11. klass rääkis omakorda Carlo Collodi eluloost ja loomingust, aga ka tema meistriteosest „Le Avventure di Pinocchio”. Publiku üllatus oli suur, kui õpilased hakkasid itaaliakeelseid jutte ja luuletusi lugema, sest osa neist alustas keele õppimist alles septembris. „Lugejapesa” lõppes 10. klassi õpilaste esitatud luuletusega „Filastrocca di Pinocchio”.

Üllatused sellega ei piirdunud: saatkond kinkis meile palju itaaliakeelseid raamatuid igale tasemele, et kõigil õpilastel oleks võimalus oma lugemisoskust igal ajal harjutada. Nüüd on kooli raamatukogus spetsiaalne itaalia kirjanduse osakond, mis lähiaastatel täieneb nii tõlkeraamatute kui originaaltekstidega.

„La Divina Commedia Raccontata ai Bambini” (Annamaria Piccione), „I Promessi Sposi Raccontati ai Bambini” (Annamaria Piccione), „Le Avventure di Pinocchio” (Carlo Collodi), „Dante e Giotto” (Pierdomenico Baccalario), „Br Sport” (Stefano Benni) ja „La Gioia fa Parecchio Rumore” (Sandro Bonvissuto) – need on vaid osa raamatutest, mille saime kingituseks.

Oleme siiralt tänulikud toetuse ja abi eest, mida saame pidevalt Itaalia kultuuri, traditsioonide ja keele edendamiseks oma koolis. GRAZIE MILLE!

Mis on „Lugejapesa“

„Lugejapesa“ on projekt, mida toetab Eesti Lugemisühing, ning see võib saada eeskujuks teistele sündmustele, õppimisviisidele, koolidele, formaalsetele ja mitteformaalsetele tegevustele ja üritustele. Meie projekt võib inspireerida teisi ühiskonnaliikmeid (lapsevanemaid, õpetajaid, raamatukoguhoidjaid, autoreid ja toimetajaid jne), kes soovivad luua keskkonda, mis toetaks laste lugemis- ja kirjutamisoskust, arendaks loovust ning mitmetasandilist kirjutamis- ja mõtlemisoskust.

Mitteformaalset ja vaba lähenemist haridusele võib võtta kui näidet eakaaslaste õpetamisest: kui õpilane loeb või esitab lugu klassikaaslastele, on viimased protsessi rohkem kaasatud kui siis, kui seda teeb õpetaja. Samuti aitab see parandada teabe meeldejätmise võimet ja toetada mälu, sest lapsed õpivad mängulises ja mugavas keskkonnas. Originaalne ja loominguline eneseväljendus läbi erinevate vormide (joonistamine, rollimäng, näputöö, nukuteater, digiesitlused, digitooted, uute tekstide ja luuletuste kirjutamine jne) võib olla kasulik ka vanemate õpilaste õppeprotsessis.

Eneseteostus ja enda pädevuse tunnetamine on olulised vajadused mitte ainult algkooliealiste laste puhul – lugemine ja juba omandatu põhjal millegi uue loomine, eriti kui seda oskust rakendatakse võõrkeeles, ei ole lihtsalt saavutatav eesmärk. Tegelikult on see väga raske ülesanne, mis nõuab palju katseid, enne kui edu saavutatakse. Seetõttu on motivatsiooni ja enesekindluse olemasolu väga olulised ka vanemate õpilaste puhul.

Meie eesmärk on muuta „Lugejapesa“ tegevus koolielu lahutamatuks osaks ja elujõuliseks mitteformaalseks õppemeetodiks, mis toetab kõikide õppeainete ja mitte ainult itaalia keele õppimist.

Tänu ürituse edule õpilaste ja õpetajate seas võime kindlalt öelda, et lähiajal korraldatakse sarnaseid üritusi veel palju.

Maura Paglino

Maardu Gümnaasiumi itaalia keele õpetaja