Korraldatud jäätmeveo uuest perioodist

Maardu linnas algab 2023. aasta kevadel korraldatud jäätmeveo uus periood. Praegusel vedajal TJT-l (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusel) korraldatud jäätmete veo periood saab täis ning Jäätmeseaaduse alusel tuleb korraldada uus riigihange. See võib tähendada uut jäätmevedajat ning mõningate nõuete ja hindade muutust. Käesoleval hetkel on uue vedaja leidmiseks riigihange juba käimas.

Korraldatud jäätmeveoga kogutavad jäätmeliikideks jäävad biolagunevad- ja segaolmejäätmed, paberi- ja kartongjäätmed ning suurjäätmed. Vahetult enne uut jäätmeveo perioodi algust saadetakse laiali uued tingimused, lepingud ning antakse teada kaasnevatest olulistest muudatustest.

Jäätmeid peame koguma liigiti

Jäätmeid tuleb koguda liigiti juba tekkekohas. Sellega tagame jäätmete kõrgema kvaliteedi ja parema ringlussevõtu võimaluse. Jäätmete kogumisega aitame toetada ringmajandust, taaskasutusse suunamist, säästa keskkonda ning vähendada prügi jõudmist selleks mitte ettenähtud kohtadesse. Jäätmete liigiti kogumist tuleb võtta tõsiselt. Juhul kui ei koguta jäätmeid seaduspäraselt, siis on tegemist rikkumisega.
Üheks probleemiks jäätmete liigiti kogumisel on see, et segaolmejäätmete hulka pannakse toidujäätmed. Toidujäätme eraldi kogumise kohustus on kõigil majapidamistel.

Samuti aetakse segamini, mis on suurjäätmed. Need on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse (mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, sisustuselemendid jmt, mis ei ole olnud ehitise osad ning need tuleb koguda eraldi). Tänases korraldatud jäätmeveo teenuses suurjäätmete äravedu toimub hiljemalt kolme päeva jooksul, kui suurjäätmed on jäätmemahuti vahetus läheduses või jäätmemajas (väljavedu toimub teisipäeviti ja reedeti).

Juhime ka tähelepanu, et mahuti pideva ületäitumise korral tuleb jäätmevaldajal soetada suurem jäätmemahuti või korraldada äravedu sagedamini.

Kui me kõik üheskoos järgime õiget jäätmete kogumist, siis sellega me saavutame ilusama ja puhtama elukeskkonna.