Missiooniga töö – tule tugiisikuks 16-aastasele lapsele

Maardu Linnavalitsus otsib tugiisikut 16-aastasele liitpuudega lapsele koolis.

Tugiisiku töökohustuste hulka kuulub lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keeruliste olukordadega toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

Lapsega töötav tugiisik:

•             abistab erinevate toimingutega klassis;

•             abistab kõndimisel (lapsel tasakaalu häired);

•             julgustab igapäevaelus toime tulema;

•             aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;

•             abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel, sööklas;

•             loob turvalise keskkonna;

•             saadab WC-sse (seal toimetab ise);

•             aitab käte pesemisel ja riiete sättimisel;

•             aitab luua tingimusi võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.

Tugiisikuteenuse osutamise koht on Maardu.

Tööga alustamise aeg: september 2024.

Lisainfo saamiseks palume võtta ühendust sotsiaalabi osakonna juhataja Olga Jevdokimovaga, telefon +372 6060 720 ja e-post olga.jevdokimova@maardu.ee.