Tänu tööinimestele

Kevadpüha eel toimus Maardu Vaba Aja Keskuses pidulik üritus, kuhu olid kutsutud erinevate tööalade esindajad, kes on andnud suure panuse meie linna heakorrastamisel ja selle eest hoolitsemisel. Ürituse peaeesmärgiks oli Maardu Linnavalitsuse soov tänada linnaasutuste töötajaid aastatepikkuse kohusetundliku töö eest linna heaks.

Kohati võib tunduda, et nende vastutustundlike ja töökate inimeste töö tulemused jäävad märkamatuks, kuid tegelikult pole see kaugeltki nii. Tänu nende kohusetundlikule tööle ja pühendumusele meie Maardu areneb ja vaatab enesekindlalt tulevikku; tänu nende igapäevasele tööle kõnnime mööda puhtaid tänavaid ja imetleme hoolitsetud parke; ei saa jätta märkimata, et ka linnaasutuste mugavus, hubasus ja meeldivus luuakse just nende inimeste kätega.

Meie kallitele tööinimestele pühendatud kevadkontserti sisustasid peotantsukooli õpilaste sütitavad tantsunumbrid ning valju aplausiga tervitatud Eduard Tomani vokaalsed etteasted, mis tõid meelde möödunud aastate lemmiklaulud.

Lisaks suurepärast meeleolu loonud muusikale, oli ette valmistatud pidulik tseremoonia, millel Maardu linnapea Vladimir Arhipovi ja abilinnapea Aurika Sin-Kerra õnnitlesid linnaasutuste töötajaid kevadpüha puhul ja tänasid neid aastatepikkuse töö eest. Suure austuse ja siira tänutundega anti piduliku õhtu külalistele üle tänukirjad ja lilled.

Täname aastatepikkuse muutumatu pühendumuse ja suure vastutustunde eest

LILIJA SJATKOVSKAJAT (Maardu Põhikooli töötaja),

SVETLANA CHUSOVLYANOVAT (Maardu Põhikooli töötaja),

NATALJA DAINEKOT (Maardu Põhikooli töötaja),

OLGA BALLOD (Maardu Põhikooli töötaja).

Täname suure pühendumuse ja vastutustundega töötamise eest

 SVETLANA ŠINKARJOVAT (Kallavere Keskkooli kooliadministraator/valvur).

Avaldame tunnustust ja tänu aastatepikkuse kohusetundliku töö eest Maardu linna heaks

NAYMYA KHARRASOVALE (Maardu Gümnaasiumi koristaja, koolis töötanud 37 aastat),

TATJANA BELJASNIKOVALE (Maardu Gümnaasiumi garderoobihoidja, koolis töötanud 18 aastat),

JEKATERINA GUZEKILE (Maardu Gümnaasiumi IT-spetsialist, koolis töötanud 9 aastat).

Täname aastatepikkuse kohusetundliku töö eest

TATJANA DALIDOVITŠIT (lasteaia Sipsik majandusjuhataja, töötab lasteaias aastast 1995).

Hingega tehtud aastatepikkuse töö ning lasteaias esteetiliselt meeldiva ja lastele kohase füüsilise keskkonna loomisel ülesnäidatud hoole eest avaldame siirast tunnustust ja tänu

JELENA FILIPTŠIKULE (lasteaed Rõõm),

AMINA ANDREJEVALE (lasteaed Rõõm).

Avaldame erilist tunnustust pühendumuse, hoolsuse ja professionaalsuse eest

JELENA PUSTOVALOVALE (lasteaia Rukkilill koristaja),

NATALJA BORONINALE (lasteaia Rukkilill majandusjuhataja).

Teie kogemused ja oskused mitte ainult ei taga ruumide laitmatut puhtust, vaid loovad ka meeldiva ja hubase õhkkonna kõigile ruumis viibijatele.

Avaldame tänu

LJUBOV DOLGUŠINALE (Muuga Lasteaed) aastatepikkuse kohusetundliku töö eest, mis on tehtud vankumatu vastutustundega.

Avaldame aastatepikkuse pühendumuse ja kohusetundliku töö eest tunnustust ja tänu Maardu Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidjatele

INGA ZAVERUHHELE (töökogemus Maardu Linnaraamatukogus 36 aastat),

JELENA ROŽKOVALE (töökogemus Maardu Linnaraamatukogus 32 aastat).

Avaldame aastatepikkuse pühendumuse ja kohusetundliku töö eest Maardu linna heaks tunnustust ja tänu Maardu Linnavarahooldus OÜ töötajatele

TAMARA FROLOVALE,

VANDA FENINALE,

TIMAR TIGANIKULE.

Avaldame aastatepikkuse pühendumuse ja kohusetundliku töö eest Maardu linna heaks tunnustust ja tänu Maardu Sotsiaalmaja töötajatele

LJUDMILLA VASILIEVALE,

JELENA ZELENTSOVALE.

Avaldame tunnustust ja tänu Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse töötajale

VLADIMIR ORLOVILE pühendumuse ja kohusetundliku töö eest Maardu linna heaks.

Me hindame teid, kallid töötajad ja erinevate ametite esindajad, aastatepikkuse töö ja armastuse eest oma elukutse vastu! Soovime teile õnne, tervist ja päikeselist kevadet!