Ekspert annab nõu: kuidas lapsega tüliolukordi lahendada

Mäng on lapsele oluline sotsiaalne õppimisviis ning lapsevanemate oskus mängu toetada on teadliku vanemluse puhul tähtis. Lastemuuseum Miiamilla on ekspertide abil kokku pannud soovitused lapsevanematele, kuidas oma mängu kaudu toetada. Rahumeelse vanemluse mentor Tanel Jäppinen annab nõu tüliolukordade lahendamiseks.

Tanel Jäppinen on välja toonud, et iga suhte puhul on tüliolukordades osapooltel aeg-ajalt erinevad vaatenurgad, vajadused või soovid. „Asjatute konfliktide ennetamiseks on oluline mõista oma lapse arengulist staadiumi ja kohandada oma ootusi vastavalt. See aitab vähendada nii vanema kui ka lapse stressi ning soodustab positiivset ja toetavat suhet.”

Ootuste kohandamine tähendab, et vanemad arvestavad lapse arengutasemega ja jätavad talle piisavalt ruumi omas tempos kasvamiseks ja arenemiseks. Näiteks märkis Jäppinen, et väikelapselt ei saa oodata, et ta istuks kohvikus pool tundi rahulikult ja tegevuseta paigal. Olgugi, et teismelistelt võib oodata suuremat iseseisvust ja vastutust, ei saa temalt alati oodata täiskasvanulikku küpsust, sest ta aju alles areneb.

Vanema ja lapse omavahelised erimeelsused on loomulik osa suhte arengust, need peidavad endas võimalust õppida ja kasvada. Iga konflikt ei tähenda, et suhe lapsega oleks halb või vanemlikud oskused vajaksid lihvimist.

Samas, teadliku tegutsemisega on võimalik paljusid konfliktiolukordi ennetada. Ülejäänuid on aga võimalik lahendada rahumeelselt, et vältida nende eskaleerumist suuremaks ja dramaatilisemaks, kui need väärt on.

Kadriorus asuv Lastemuuseum Miiamilla on kujunenud populaarseks sihtkohaks lastega peredele üle Eesti. Aasta alguses uue sisu saanud Lastemuuseum Miiamilla keskendub oma püsinäitusega „Laste maailmaruumid“ just sellele, et laps saaks avastada oma tundeid ja emotsioone ning juhendab lapsevanemaid, kuidas lapsi nende tunnetes toetada ja erinevaid olukordi lahendada. Sealhulgas on loodud eraldi interaktiivne ekspositsioon, kus lapsevanem saab koos lapsega mänguliselt avastada, kuidas tüliolukordi lahendada.

Muuseumi juhataja Jane Meresmaa-Roosi sõnul on muuseumi ruumid loodud just lapse ja vanema ühiseks avastamiseks ning lapsevanemal on väga suur roll selles, et aidata mõista lapseks olemise erinevaid tasandeid. “Erinevad tunded, näiteks rõõm, viha ja kurbus, mängivad olulist rolli lapse arengus. Muuseumis toetame nii lapsi nende emotsioonide avastamisel kui ka varustame lapsevanemaid kasulike teadmistega, kuidas last tunnetega hakkama saamisel toetada, sealhulgas tüliolukordades,” rääkis Meresmaa-Roos.

Lastemuuseum Miiamilla asub Tallinnas Kadriorus ja on suunatud 3-12 aasta vanuseid lapsi kasvatavatele peredele ning eel- ja algkooli kollektiividele üle Eesti. Kuna tegu on väikse koduse muuseumiga, siis selleks, et kõigil külastajatel oleks piisavalt avastamisruumi, tasub nädalavahetusel külastamine kindlasti ette planeerida ning pilet juba eelmüügist soetada.

Pilt on genereeritud Adobe Firefly abil.