Algas Maardu linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus

Võistlust korraldavad Maardu Linnavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit programmi „Hea avalik ruum“ vahendite abil.

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida terviklik ruumiline lahendus Maardu linnakeskusele kui Maardu esindusalale. Võistlusalasse kuulub Maardu peatänav – Kallaveres asuv Keemikute tn ja Vaba Aja Keskuse esine väljak. Ümberehituse eesmärgiks on linnaruumi muutmine praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, tänapäevaseks ja esinduslikuks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.

Linnakeskuse kaasajastamine peaks andma impulsi Maardu keskuse olemuse ümbermõtestamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks; kohaliku ettevõtluse ja kultuuri arenguks.

Võistlus korraldatakse ruumilise lahenduse leidmiseks Maardu linna keskusele. Linna keskus asub Kallavere elamupiirkonnas. Võistlusala suuruseks on 7,5 ha ja see hõlmab Vaba Aja Keskuse esist ala, millest saab linna uus keskväljak, ning linna peatänavat – Keemikute tänavat ja tänava äärde jäävaid munitsipaalkinnistute sopistusi. Kontaktalasse jääb Kellamäe park, kuhu oodatakse üldist visiooni ning mis on lähiajal plaanis ümber kujundada olemasoleva projekti järgi.

Edasine võistlusala projekteerimine ja ehitus toimub eeldatavalt etapiviisiliselt. Esimesena plaanitakse välja ehitada keskväljak Vaba Aja Keskuse ees.

Maardu linn asub Harjumaal Muuga lahe kaldal, ulatudes Maardu järvest Pirita jõeni, piirneb Viimsi ja Jõelähtme vallaga. Linn jaguneb eriilmelisteks piirkondadeks – Muuga elamupiirkond ja Muuga sadam, Vana-Narva tööstuspiirkond, Kroodi majanduspiirkond, Maardu järv ja Järveäärne elupiirkond ning Kallavere elamupiirkond, mis on linna keskuseks. Kallavere elamupiirkond asub Maardu kirdeosas, selle suuruseks on 304 ha ja seal elab enamik (12 600) kogu Maardu rahvastikust (16 750).

Kallavere asumi pikkus (Keemikute tn) on u 2 km. Võistlusala pikkuseks mööda Keemikute tänavat on u 1,6 km.

Kõik võistlus- ja kontaktalas olevad kinnistud kuuluvad munitsipaalomandisse.

Ideekonkursil tuleb lahendada kogu võistlusala funktsionaalse ja ruumilise tervikuna, millest moodustuks Maardu linna esinduspiirkond.

Võistluse preemiafond on 25000 eurot.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10. september 2024 kell 16. Tööd esitatakse vaid digitaalselt hankeregistri kaudu.

Žüriisse kuuluvad:

Vladimir Arhipov, Maardu linnapea (žürii esimees);

Tõnu Kirves, Maardu Linnavalitsuse PMO juhataja asetäitja;

Annabel Mett, Maardu Linnavalitsuse PMO planeeringute peaspetsialist;

Kalle Vellevoog, Eesti Arhitektide Liit;

Raul Järg, Eesti Arhitektide Liit;

Grete Veskiväli, Eesti Arhitektide Liit;

Maarja Gustavson, Eesti Maastikuarhitektide Liit.

Varuliikmed: Aleksander Frosch Maardu Linnavalitsusest ja Pelle-Sten Viiburg Eesti Arhitektide Liidust.

Võistlustingimused on allalaetavad RhRist.

Tegemist on „Hea avaliku ruumi“ sarja eelviimase võistlusega, ettevalmistamisel on veel Jõhvi keskväljaku arhitektuurivõistlus, mis toimub aasta II poolel. Võistluste korraldamist rahastavad Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium ja kohalikud omavalitsused.