Märtsist muutus Maardus munitsipaallasteaedades kohatasu arvutamise kord

Maardu Linnavolikogu 26.03.2024 istungil otsustati laiendada inimeste ringi, kes maksavad lasteaia eest soodushinda ning vähendada kohatasu määra Maardus mitteregistreeritud lapsevanematele.

Muudatuse järgi muutus lasteaia kohamaks soodsamaks peredele, kus ainult üks lapsevanem on registreeritud Maardu linna ning samuti linna hallatavate haridusasutuste töötajatele, kelle elukoht ei ole registri järgi Maardu linn ning kelle lapsed käivad Maardu munitsipaallasteaedades. Samuti muutus lasteaia kohatasu väiksemaks ka Maardus mitte registreeritud lapsevanematele.

Osalustasu määr ühe lapse kohta kuus on:

1) 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;

2) 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja lapse ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;

3) 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast Maardu linna hallatavate haridusasutuste töötajatele, kelle laps(ed) käib(vad) Maardu linna munitsipaallasteasutuses, kuid kelle elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn;

4) 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja tema vanemate elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn ja punktides 1-3 nimetama juhtudel.

Maardu haridusasutuste töötajad peavad soodustuse saamiseks esitama linnavalitsusele avalduse.

Soodustus rakendatakse haridusasutuse töötaja suhtes alates linnavalitsusele avalduse esitamise järgnevast kuust ja rakendamine lõpetatakse alates haridusasutusega töösuhte lõpetamise tuvastamise järgnevast kuust.

Lapsevanem on kohustatud viivitamata teavitama linnavalitsust üksikvanema staatuse kaotusest ja haridusasutusega töösuhte lõpetamisest.

Määruse muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2024.