Maardu linn maksab emadepäeva puhul toetust

Seoses maikuus saabuva emadepäeva ja õppeaasta lõppemisega juunis otsustas Maardu Linnavalitsus maksta rahalist toetust lasterikastele peredele (kolm ja enam alaealist last), vähekindlustatud alaealiste lastega peredele ja peredele, kus kasvab erivajadusega laps.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul pakutakse lastega peredele linna eelarvest ulatuslikke sotsiaaltoetusi. „Raskel ajal on oluline pakkuda tuge neile, kes vajavad seda kõige rohkem. Lastega perede toetamine on alati olnud meie töös prioriteet ning saabuvaks emadepäevaks valmistasime neile taas hea kingituse ,“ sõnas linnapea.

Toetuse summad on järgmised:

  • erivajadusega alaealise lapsega/lastega peredele – 75 eurot lapse kohta;
  • lasterikastele peredele – 100 eurot pere kohta;
  • vähekindlustatud alaealise lapsega/lastega peredele – 125 eurot pere kohta.

Alaealiseks käesoleva toetuse mõttes loetakse ka 19-aastane isik, kes õpib üldhariduskoolis.

Sotsiaaltoetus määratakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, üksik- või lahutatud vanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik(ud) vähemalt alates 01.01.2024 ning lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel ja samal aadressil. Linnavalitsusel on õigus kontrollida vanema esitatud andmete õigsust ametlikes andmekogudes.

Üksikvanem käesoleva toetuse tähenduses on:

  • vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele;
  • vanem, kelle lapse teine vanem on surnud;
  • lahutatud vanem.

Toetuse saamiseks peab täitma ja digiallkirjastama avalduse lingil https://bit.ly/3oh4BNS  ja saatma selle e-posti aadressile: lastekaitse@maardu.ee.

 Taotlusi rahalise toetuse saamiseks saab esitada kuni 13.05.2024 (k.a).

Sotsiaaltoetus makstakse välja kuni 06.06.2024 (k.a).