Kodanikupäevad Harjumaal

Kutsume Harjumaa elanikke tasuta reisidele, mille käigus tutvume praktiliselt meie riigi korraldusega.

KEDA KUTSUME?
Kutsume täisealisi Maardu, Keila ja Paldiski elanikke ning teisi Harjumaa piirkondade elanikke, kelle emakeel pole eesti keel. Seminaride töökeeleks on vene keel.

MIKS OSALEDA?
Osaleja saab ülevaate Eesti riigi korraldusest, kodanike õigustest ja kohustustest Eestis ja Euroopa Liidus. Saate oskused, kuidas osaleda riigi juhtimises ja kasutada riigi teenuseid.

MILLAL TOIMUVAD ÕPPEREISID?
Kodanikupäevi korraldatakse algusega Maardu, Keila ja Paldiski linnades ning bussiseminari käigus jõutakse Haapsalu linna.

Toimumisaeg: 4. mai (laupäev) kell 9.30–17.30, 14. mai (teisipäev) kell 9.30–17.30 ja 21. mai (teisipäev) kell 9.30–17.30.

Kodanikupäevade algus- ja lõppkoht:
Maardu Linnavalitsus (Kallasmaa 1),
Keila Linnavalitsus, (Keskväljak 11)
Lääne-Harju Vallavalitsus (Rae 38).

MILLINE ON ÕPPEREISI PROGRAMM?
Iga õppereis sisaldab:

• Maailmakohvikut ülesannete ja aruteludega

• Töötuba “Kuidas kasutada riigi e-teenuseid”

• Kasulikke kohtumisi külalistega

• Õppekäiku Haapsalu Kutsehariduskeskusesse

• Põnevat ekskursiooni Haapsalu linnas

• Kohvipausi ja lõunasööki

NB! Üksikasjalik programm saadetakse registreerunutele!

KUIDAS OSALEDA?
Eelregistreerimine on kohustuslik. Registreeruda saab seni kuni antud päevale kohti jätkub. Regisreeru selle lingi kaudu: https://forms.gle/FtvwebyqAuSpusSB9

KES KORRALDAB?
Kodanikupäevi korraldab Harju Ettevõtluse- ja Arengukeskus (www.heak.ee)  Integratsiooni Sihtasutuse (www.integratsioon.ee) toetusel ning koostöös Maardu, Keila ja Lääne-Harju kohalike omavalitsusega.

KELLE POOLE PÖÖRDUDA KÜSIMUSTEGA?
Küsimuste korral võtke ühendust projekti kommunikatsioonijuhi Anna Heinsooga (tel. 56831323, e-post anna@heak.ee).

MIDA ANNAB KODANIKUHARIDUS OSALEJALE?
Kodanikuharidus mängib olulist rolli aktiivsete ja vastutustundlike kodanike kujundamisel ühiskonnas.

  • Otsustusoskuste arendamine: kodanikuharidus õpetab oskusi teabe analüüsimiseks, kriitiliseks mõtlemiseks ja põhjendatud otsuste tegemiseks. Neid oskusi saab rakendada mitte ainult poliitikas, vaid ka igapäevaelus.
  • Teadlik osalemine ühiskonnaelus: kodanikuharidus soodustab kohustus- ja vastutustunde arengut ühiskonna ees.
  • Õiguste ja vabaduste kaitsmine: kodanikuharidus aitab inimestel mõista oma õigusi ja osata neid kaitsta. See on eriti oluline ühiskondades, kus kodanike õigusi võidakse ohustada.
  • Mitmekesisuse mõistmine: kodanikuharidus soodustab mitmekesisuse, sealhulgas kultuurilise, etnilise, usulise ja soolise mitmekesisuse mõistmist ja austamist ühiskonnas.
  • Suhtlusoskuste arendamine: kodanikuharidus aitab arendada suhtlusoskusi, mis on olulised konfliktide lahendamiseks, koostööks ja osalemiseks ühiskondlikes aruteludes.
  • Aktiivse kodaniku seisukoha kujundamine: kodanikuharidus soodustab aktiivsete kodanike kujunemist, kes on valmis panustama ühiskonna parendamisse, tõstatama olulisi sotsiaalseid küsimusi ja töötama nende lahendamise nimel.

KELLE POOLT ON PROJEKT RAHASTATUD?
Kodanikupäevi korraldatakse Euroopa Liidu projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 “Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe” raames.

Tule reisile, et õppida, kuidas meie riik toimib!

Õppereis:

• tasuta

• toimub 4., 14. ja 21.05 kell 9.30-17.30

• algab seminariga Maardus, Keilas ja Paldiskis

• viib samal päeval  Haapsallu

• kaasab kuni 40 täiskasvanut

LISAINFO JA REGISTREERUMINE*: https://www.heak.ee/uritused/kodanikupaevad-harjumaal/

* Registreeruda saad kuni on vabu kohti.