Hoidkem oma linna

Vaatamata aprilli külmadele päevadele tuletab viimase kevadkuu lähenemine meelde, et loodus, mitte küll hoogsalt, kuid siiski tärkab ning peagi saabub kauaoodatud hooaeg, mil pidada värskes õhus piknike ja võtta ette pikki jalutuskäike. See annab ka täiendava põhjuse mõelda meid ümbritseva looduse puhtusele ja meie suhtumisele sellesse.

Aastast aastasse pean oma suureks kahetsuseks ja kurvastuseks ikka ja jälle pöörduma linlaste poole palvega kaitsta Maardu linna ja selle lähiümbruse põlist loodusilu ning hoolitseda meie kõigi poolt armastatud puhkekohtade puhtuse eest. Tahaks loota, et üha rohkem inimesi mõistab, kui oluline on loodust kaitsta ja sellesse eriliselt suhtuda. Meid ümbritseva keskkonna eest hoolitsemine on meie isiklik kodanikuvastutus. Suur tänu kõigile, kes annavad oma jõukohase panuse looduse hoidmisse!

Näib, et elame puhtas ja hoolitsetud linnas, kuid kahjuks tekib siin-seal kaootilisi prügimägesid. Mõnel inimesel on lihtsam viia oma ehitusjäätmed, klaasprügi, mööbel või rehvid haljasaladele kui prügimäele. Selle all kannatavad Muuga ja Kallavere, linna äärealad ning mis peamine – loodus ja selle asukad. Selline vastutustundetu tegevus mõjutab negatiivselt ökosüsteemi ning põhjustab pinnase ja veekogude saastumist, millel võivad olla tõsised tagajärjed taimestikule ja loomastikule. Soovin ikka ja jälle meelde tuletada, et prügi viskamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse on keelatud ning sellise rikkumise eest karistatakse rahatrahviga.

Jätkakem jäätmete sorteerimise harjumuse juurutamist, pannes jäätmed vastavatesse konteineritesse. Oleme suutelised mänguväljakuid ja parke puhtana hoida ning ka pärast looduses viibimist enda järelt prügi kokku korjata. Ärgem tekitagem oma kätega prügilaid sinna, kuhu juhtub! Maardu linna registreeritud elanikud saavad Muuga Jäätmejaama (Kaldase tee 6) viia tasuta vanu rehve, klaasi, kõvaplasti, elektriseadmeid ja suuremõõtmelisi jäätmeid (kuni 0,5 m3). Jaam on avatud teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 14.00-19.00 ning kolmapäeviti ja laupäeviti kell 09.00-14.00. Saagu loodusest hoolimine meile kasulikuks harjumuseks ja olgu meie keskkonnasõbralik käitumine teistele väärikaks eeskujuks.

Muidugi õpetatakse meie lasteaedades ja koolides lastele õiget suhtumist ümbritsevasse keskkonda, kuid haridusasutuse seinte vahelt välja minnes näeb laps, et mitte kõik täiskasvanud pole puhtuse hoidmisel eeskujuks. Seetõttu peavad ka vanemad tegelema laste keskkonnahoidlikusele suunatud kasvatamisega ja seda mitte ainult sõnades, vaid ka isikliku eeskujuga, näidates keskkonnasõbraliku käitumist ja reeglite täitmist.

Soovin, et kõik eranditult mõistaksid, et meie linna keskkonna hoidmine on iga selle elaniku ülesanne. Peaksime kõik ühise eesmärgi nimel säilitama hindamatut ja paljuski habrast loodusrikkust Maardu linnas.

Kutsun kõiki Maardu linna elanikke koristuspäevale, mis toimub 4. mail üle-eestilise aktsiooni „Teeme ära!” raames. Iga Maardu elanik saab jõudumööda panustada meie linna puhtamaks ja hoolitsetumaks muutmisele. Koristuspäeva käigus eemaldatakse tänavatelt talvega kogunenud prügi, murdunud oksad ja muu praht ning korrastatakse sisehoovid ja elumajadega külgnevad territooriumid. Lisaks jalutame mööda linnaserva, et puhastada kunagisi kauneid, kuid inimsekkumisest kahjustatud paiku looduses.

Kallavere koristuspäeval toimub osalejate kogunemine laupäeval, 4. mail kell 11.00 Rahvamaja juures (Karjääri 4). Muugal toimub kogunemine samal ajal Muuga Jäätmejaamas (Kaldase tee 6).

Muugal viiakse koristuspäev läbi koostöös Muuga Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonna aktivistidega. Koristuspäeva raames saab lisaks traditsioonilisele territooriumi koristamisele korrastada ka Altmetsa tee kõrval asuvat tiigiäärset ala või uuendada Kopranõmme haljasalale viivat rada.

Osalejatele antakse kindad ja prügikotid. Kogutud prügi äravedu korraldab Maardu Linnavalitsus.

Liituge meiega 4. mail – aitame muuta meie linna puhtamaks ja hoolitsetumaks! Kohtumiseni laupäeval!

Lugupidamisega

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea