Projekteerimistingimuste info

Kehtestatud ja menetluses olevate projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 606 0729, 606 0731.

Raudürdi tee 60 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 06.02.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Raudürdi tee 60 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 04.03.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Tähtpea tee 10 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 31.01.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Tähtpea tee 10 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada aiamaja ja ehitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Kallasmaa tn 7 ja Kallasmaa tänav L3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 08.02.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Kallasmaa tn 7 ja Kallasmaa tänav L3  kinnistule parkla ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ehitada autoparkla.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Hundioa tee 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 09.02.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hundioa tee 8 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik muuta aiamaja kasutamise otstarvet abihooneks ja ehitada üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 06.02.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Vana-Narva mnt 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 15.01.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Vana-Narva mnt 8 kinnistule tootmis- ja büroohoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada kõik olemasolevad ehitised ning püstitada kinnistule uue tootmis- ja büroohoone vastavalt kehtivale detailplaneeringule.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 04.03.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Ristikheina tee 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.01.2024 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ristikheina tee 5 kinnistule kaksikelamu ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik seadustada juurde ehitatud varikatust ning muuta ehitise kasutamise otstarvet üksikelamust kaksikelamule.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 04.03.2024, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Planeerimis- ja majandusosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.