Kultuuriranits Maardu Gümnaasiumis

2. a ja 3. a klassi osalemine Vabaõhumuuseumi hariduslikus tegevuses – jõulud Kuie koolimajas

Kultuuriranitsa toetusmeede, mis sai alguse 2022. aastal, on Eesti haridus- ja kultuurisektoris oluliselt mõjutanud põhikoolide õppekava. Programm võimaldab õpilastel külastada erinevaid kultuuri- ja mäluasutusi. Algatuse taga seisavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Kultuuriranitsa eesmärk on tagada, et iga Eesti põhikoolis õppiv laps saaks vähemalt kord aastas kultuuriasutust külastada, andes seeläbi õpilastele mitmekülgseid kultuurikogemusi.

Toetusmeede tagab, et kõik põhikooliõpilased, olenemata nende elukohast või majanduslikust olukorrast, saaksid osa kultuurisündmusest, milleks võib olla muuseumi, teatri, kontserdi, kino või näituse külastamine. Selle kaudu edendatakse lastele ja noortele kultuurilist tundlikkust ja arusaamist, mis on oluline osa nende üldisest haridusest. 

Lisaks toetab programm koolide ja kultuuriasutuste vahelist suhtlust, aidates kaasa hariduse ja kultuuri lõimimisele. Koolide ja kultuuriasutuste vaheline suhtlus on paranenud, see aitab kaasa kultuurisündmuste paremale integreerimisele õppekavasse, kuna võimaldab koolidel rikastada õppekava praktiliste kogemustega väljaspool koolikeskkonda.

Maardu Gümnaasiumi põhikooli õpilased käisid ja käivad sellel õppeaastal kultuuriranitsa toetusmeetme raames Energiakeskuses, Vabaõhumuuseumis, Filmimuuseumis ja Kumus. Energiakeskuses osaleti kahes õppetegevuses: „Elektriteater – avasta elekter!“ ja „Keskkonnataju“.

Esimeses õppetegevuses õpiti elektrifenomeni kohta ja teises osaleti interaktiivses avastusmängus, mille käigus tutvuti erinevate loodusnähtuste, keskkondade ja nende tajumisega. Vabaõhumuuseumis osalesid ja osalevad meie õpilased hariduslikes tegevustes: „Rahvalikud mängud“, „Talurahva tööriistad“, „Seiklusmäng muuseumis“, „Küünlapäev Kuie koolis“, „Jõulud Kuie koolimajas“ ja ringkäigus Vabaõhumuuseumi territooriumil, mille raames saab tutvuda meie esiisade kommetega. Filmimuuseumis toimuvas haridusprogrammis „Filmi sisse minek“ avaneb meie õpilastel ainulaadne võimalus näha oma silmaga filmimaailma telgitaguseid ja osaleda filmitegemise protsessis. Kumu muuseumitunnis „Meemimatk“ tutvuvad meie õpilased Eesti kunstiga, arutlevad kunsti ja ühiskonna seoste üle ja teadvustavad visuaalse keele rolli igapäevaelus.

Oleme tänulikud, et on olemas kultuuriranitsa toetusmeede, mis on aidanud Maardu Gümnaasiumil rikastada meie õpilastele pakutavat haridust.

Matthias Vanamb 

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht