Koduteenuse infopäev

8. jaanuaril 2024 kell 11:00 on kõik huvilised oodatud Maardu Vaba Aja Keskusesse Estkeeri koduteenuse infopäevale. Kavas on erinevad esitlused, meelelahutuslikud vahepalad ning palju huvitavat pakub ka messiala. Üritus on tasuta ning osalejatel on võimalus võita ka loosiauhindu.

Ela pikemalt oma kodus

2023. aastal jõustus hooldereform, mis esimese hooga suunas suurema fookuse hooldekodudele. Selle kõrval on suurimaks eesmärgiks koduteenused, mis võimaldavad inimestel pikemalt oma kodus elada. Üha enam lisandub teenuseid, mis on tänapäeval kättesaadavad ka kodust lahkumata. Olgu selleks koduteenused, toit, taastusravi, koduõeteenus jt. Selleks, et vajalik abi jõuaks inimesteni õigeaegselt on vaja olla aegsasti infoga kursis. Seega on üritusele oodatud eakad, erivajadusega inimesed ja nende lähedased, kes soovivad ennetada hooldusvajadust või hoolduskoormuse suurenemist.

Lisatöö kogukonnas

Koduteenuse infopäev kutsub uudistama ka neid, kes oleksid huvitatud lisatööst ja seda oma kodu lähedal, oma kogukonnas. Lisatööd saab teha oma põhitöö kõrvalt. Meie ümber on hea südamega ja suure empaatiavõimega inimesi, kes soovivad panustada oma kogukonda ja inimeste heaollu. Kuidas aga abivajaja ja abistaja kokku viia? Estkeer on sillaks hooleandja ja inimese vahel.

Veeda kasulik ja meeleolukas päev!

Mis on koduteenus ja kellele see on suunatud? Kuidas ennetada probleeme ja märgata terviseprobleeme? Nendele ja teistele küsimustele leiab vastuse Estkeeri eestvedamisel korraldatud infopäeval.

Vahepalaks on muusikalised etteasted ning kerge kehakinnitus.

Avatud messialal saab tutvuda erinevate toodete ja teenustega. Estkeeriga kaasas on Võluhaldja loodustooted, SleepAngel asendipadjad ja unetooted, Dementsuse Kompetentsikeskus, Jalaravikliinik, Koduandur, Tervise Abi, Tena hügieenitooted, Nutridrink, ITAK Abivahendikeskus jt.

Kõigi osalejate vahel loosime välja koostööpartnerite poolt välja pandud loosiauhinnad.

Täpsem info Estkeeri Facebooki lehel.

Regitreerimine toimub kuni 03.01.2024, info@estkeer.ee või 5686 6459.

Rimi toidukaart

Riigi partneriks on toiduabi tagamisel Rimi kaubakett. Toiduabi jagamist kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) vahenditest.

Toidukaardile on õigus inimesel, kes on saanud toimetulekutoetust või sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust Sotsiaalministeeriumi poolt määratud perioodil. Toidukaarti ei taotleta eraldi, vaid see kaasneb eeltoodud toetustega juhul, kui sotsiaaltöötaja on hinnanud, et see on vajalik.

Toidukaardile kantakse kvartalis kindel summa inimese kohta (2023. aastal on see 30 eurot). Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toidukaart, millele kantakse terve leibkonna toetussumma. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Toidukaardiga ei saa tasuda tubaka, alkoholi ega lotopiletite eest.

Kuulmisbuss

2021. a suvel õnnestus Eesti Vaegkuuljate Liidul täita üks suur unistus – kogutud annetuste eest soetada väikebuss, mis kohandati ümber Kuulmisbussiks. Samuti osteti aparatuur kuulmisskriiningu tegemiseks.

Suur-suur tänu kõikidele annetajatele!

MIS ON KUULMISBUSS?

Kuulmisbussis saab:

  • mõõta oma kuulmistaset. Spetsiaalse väljaõppe saanud esmatasandi kuulmisnõustaja teeb kuulmisskriininguid – mõõdab kuulmist ja annab nõu vastavalt olukorrale;
  • osta kuuldeaparaatide patareisid ja kuulmistarvikuid;
  • infot kuuldeaparaatide taotlemise, kompenseerimise ja hooldamise kohta;
  • küsida teavet nii kuulmislanguse kui ka igapäeva toimetulekuga seotud teenuste ja toetuste kohta ning kontakte, kuhu pöörduda abi saamiseks;
  • infot vaegkuuljate ühingute ja nende tegemiste kohta;
  • küsida nõu ja kogemusi, kuidas suhelda kuulmislangusega inimestega.

Kuulmisskriining maksab 5 eurot. Nõustamised on tasuta. Kohapeal on võimalus annetada Kuulmisbussi tegevuse toetuseks.

NB! Kuulmisbussi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega/ratastoolis inimestele.

NB! Kuulmisuuringud ja nõustamised toimuvad 8. jaanuaril Maardu Vaba Aja Keskuses.

Sotsiaalabiosakonna sõnumid

Suvel jõustunud hooldereformiga muutis riik hooldekodu kohatasude maksmise korda selliselt, et kui seni tuli inimestel tasu maksta omast taskust, siis nüüd jaguneb see inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Pärast reformi on aga paljud hooldekodud hindu tõstnud, ka järjekorrad sinna koha saamiseks on pikemaks veninud.

Järjekordade pikenemine reformi tagajärjel oli ootuspärane nähtus, sest hooldekodud muutusid inimestele jõukohasemaks. Nüüd on hooldekodudes kohti isegi puudu ja see on mõtlemise koht, ehkki esimene mulje reformist on positiivne.

Meie peamine eesmärk on aidata inimest tema kodus, et hooldekoduni asi ei jõuakski. Olukordades, mil abivajava hooldamine kodustes tingimustest on välistatud, oleme otsustanud suurendada kohaliku omavalitsuse osalust hoolduskulude tasumisel 500 euroni.

Sotsiaalnõustamiseks palume pöörduda sotsiaalabi osakonda vastuvõtuaegadel – esmaspäeviti ja kolmapäeviti ajavahemikul 9:00-12:00 ja 14:00-16:00 või helistades numbrile 6060 712 või 6060 757.