Kodanikupäeva puhul külastas Maardu Gümnaasiumi erubrigaadikindral Artur Tiganik

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Siseministeeriumi ja Eesti Riigportaali veebilehtedel kirjutatakse kodanikupäeva kohta, et sellel päeval tunnustatakse vastutustundlikke ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma paistnud Eesti kodanikke. Valitakse aasta kodanikud, kellele antakse aumärk. Antakse välja kuni 15 aumärki. Aumärk on tunnustus Eestis elavale inimesele, kes on kogukondlikul või ühiskondlikul tasandil silma paistnud aktiivse tegevuse ning eeskujuliku käitumisega ümbritseva keskkonna heaolu parandamiseks mistahes eluvaldkonnas ning on sellega kutsunud esile kogukondliku või ühiskondliku märkamise ja heakskiidu.

Kodanikupäev pärineb aastast 1918, mil Eesti riigis võeti vastu esimene kodakondsusseadus, mis tähendas, et loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste „Eesti kodanik“. Eestis tähistatakse kodanikupäeva aastast 1998. See päev on pühendatud Eesti kodanikule, tema kohustustele ja õigustele, see päev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. See aitab ühes iseseisvuspäeva ja võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eestis.

Selle päeva raames külastas Maardu Gümnaasiumit erubrigaadikindral Artur Tiganik, kes kohtus meie gümnaasiumiõpilastega. Õpilased küsisid palju küsimusi. Põhiliselt küsiti A. Tiganiku käest küsimusi seoses ajateenistusega, mis väga huvitab meie õpilasi. Küsiti ka tüdrukute ajateenistuse kohta, et miks see pole neile kohustuslik. Ta rääkis kutsealuste õigustest ja kohustustest, ajateenistuse vajadusest, seda eriti praegusel ajal. Mõtestati lahti, mis asi on sõjaväekohustus, kes on kaitseväekohustuslased, kuidas saab liituda kaitseväega ning miks on see Eestile tähtis.

A. Tiganik rääkis veel, mis asi on teenistus reservis ning tutvustas EKV kontseptsiooni, kus Kaitseväe põhijõuks kriisiolukordades on reservis olevatest isikutest moodustatud üksused.

Arutati teemade üle, kas Eesti suudaks ennast kaitsta võõrvägede sissetungi eest ja mis on NATO roll Eesti kaitsmisel. Ta tegi ülevaate käimasolevatest konfliktidest Ukrainas ja Lähis-Idas. Arutati ka selle üle, miks tekivad konfliktid ja mille poolest need erinevad.

Täname kogu Maardu Gümnaasiumi poolt erubrigaadikindrali Artur Tiganikku, kes suure põhjalikkusega seletas lahti meie õpilastele selle päeva tähenduse ja aitas paremini aru saada ajateenistuse ja Eesti Kaitaseväe tähendusest ja miks need on Eesti riigile tähtsad.

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht