Esmaklassiliste vanemate kool

„Esmaklassiliste vanemate kooli” esimeses tunnis

24. novembril toimus Maardu Põhikoolis esimene õppepäev „Esmaklassiliste vanemate koolis”, mis korraldati tulevaste esimesesse klassi astujate vanematele. Vanemate koolitusprogrammi eesmärk on tagada laste sujuv ja kvaliteetne üleminek riigiõppekeelele. Lisaks on selle kursuse üks eesmärke populariseerida pere ja kooli koostööd.

Esimesel koolipäeval „Esmaklassiliste vanemate koolis“ jälgisid emad ja isad õpetajate Tatjana Poljakova ning Viktoria Golubeva tööd matemaatika, kõnearenduse ja ühiskonna tundides. Samuti saadi õpetajatelt mitmeid soovitusi lastele kvaliteetse toe pakkumiseks kooliperioodil. Kooli õpetajad püüdsid demonstreerida võimalikult palju õpetamisvõtteid ja -vahendeid, mis aitavad lapsel paremini õppematerjali omandada. Lapsevanemad said suurepärase võimaluse näha oma last õppeülesande täitmise protsessis, pöörata tähelepanu eesseisvatele raskustele ning avastada ka lapse tugevaid külgi, millele õppimisel toetuda.

Kool tänab lapsevanemaid aktiivse osalemise eest tundides. Samuti tänusõnade eest, mida öeldi meie õpetajatele.

„Esmaklassiliste vanemate kool“ avab taas uksed detsembris. Uute kohtumisteni!

Maardu Põhikooli „Esmaklassiliste vanemate kooli” õpetajate meeskond