Detsember: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu novembrikuu istung toimus 28. kuupäeval.

Taotluse esitamine Keskkonnainvesteeringute Keskusele

Volikogu heakskiidul esitab AS Maardu Vesi taotluse toetuse saamiseks Kallavere piirkonna vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee torustike projektile mahuga 5 800 000 eurot, millest AS Maardu Vesi omafinantseering moodustab 3 300 000 eurot.

Ühtlasi tuleb Maardu Linnavalitsusel tagada projekti omaosaluse finantseerimine Maardu linna eelarvevahenditest kuni 1 300 000 euro suuruses summas.

Halduslepingu muutmine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega

Volikogu kiitis heaks ühistranspordikeskusega sõlmitud halduslepingu muudatused, mille kohaselt hakkab Maardu Linnavalitsus alates 01.02.2024 väljastama Maardu linna haldusterritooriumil taksoveolubasid, taksoveo sõidukikaarte ja sõidukijuhi teenindajakaarte ning teostama järelevalvet.

Lühidalt

Teisele lugemisele suunati nii Maardu linna 2023. aasta II lisaeelarve kui ka 2024. aasta eelarve.

Ajakudumid

Loodus lumevaiba valgega

halluse nüüd katab.

Oma helge palgega

edasiseks lootust annab.

Möödaniku kulu,

uue väetiseks nii saab.

Olnust tõusnud tulu

aja parema see koob.

Sooja ja helget jõuluaega ning toredaid kordaminekuid 2024. aastasse!

Ailar Lyra

Maardu Linnavolikogu esimees