Vabamu projekt „Vabadus kui meie suurim varandus“

Maardu Gümnaasiumi klasside 8h ja 8b õpilased osalevad arutelus Vabamus

Maardu Gümnaasium osaleb Vabamu projektis „Vabadus kui meie suurim varandus”, mis kestab selle aasta märtsist novembrikuu lõpuni. Selles projektis osalevad meie kooli 7.-12. klasside  õpilased.

Vabamu veebilehel tutvustatakse muuseumi järgmiselt: „Vabamu on Eesti suurim mittetulunduslik eramuuseum. Meie missioon on harida, kaasata ja innustada Eesti inimesi ja külalisi mõtlema lähimineviku üle, tunnetama vabaduse haprust ning seisma vabaduse ja õigluse eest.“

Projektist „Vabadus kui meie suurim varandus” kirjutatakse Vabamu kodulehelel, et teemad, mida käsitletakse on sõda ja rahu. Muuseumitunnis, mis kestab 90 minutit, räägitakse lugusid eestimaalaste valikutest Teise maailmasõja eel ja järel. Väärtuspõhises ja aktiivõppele keskenduvas muuseumitunnis arutletakse noortega, mil moel sõjad mõjutavad tsiviilelanikke ja milliste valikute ette sõjad ning võõrvõimu kehtestamine riigis võib inimesi panna. Millega ollakse valmis riskima, et seista oma kodumaa, lähedaste ja vabaduse eest ning mida need valikud endaga kaasa võivad tuua? Lähemalt uuritakse viie inimese isiklikke lugusid ning dilemmasid vastupanust, põgenemisest ja rindele minemisest. Lisaks arutletakse, mida saab meist igaüks ise ära teha, et kätte võideldud riiklikku iseseivust ja demokraatiaga kaasnevaid vabadusi hoida ning väärtustada.

Projekti teiseks eesmärgiks on luua Vabamu-l tihedam side koolidega, et tulla õpetajatele mäluasutusena appi tundlike teemade käsitlemisel. Just minevikusündmuste analüüs aitab mõista tänastel noortel, millist hävingut, repressioone ning vabaduse piiramist võivad kaasa tuua sõjad ja okupatsioonid ning kui oluline on nende sündmuse kordumise vältimiseks panustada Eesti Vabariigi kaitsesse, seda ka üksikisiku tasandil. Lisaks aitab paralleelide loomine II maailmasõja eelse ja aegse rahvusvahelise olukorraga hinnata rahvusvaheliste organisatsioonide tähtsust ning Eesti osalemise olulist nende töös.

Maardu Gümnaasiumi õpilaste jaoks on tegemist hindamatu kogemusega, sest Vabamus näidatakse interaktiivsete vahenditega meie lähimineviku tragöödiaid ja õpitubade kaudu selgitatakse nähtut ja antakse sellele tähendus. Sellised tegevused aitavad meie noortel õppida minevikust, et nad täiskasvanutena saaksid ehitada meile kõigile parema maailma.

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht