Teel kliimaneutraalsusele

Maardu Gümnaasiumi õpilased külastamas Rakett69 õpituba

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) andis rahastuse Maardu Gümnaasiumi rohelist mõtlemist arendavale projektile „Teel kliimaneutraalsusele“. Projekti autorid on Tiina Kihulane ja Matthias Vanamb. Selle projektiga tahame näidata Maardu Gümnaasiumi noortele, et maailmas on lahendamist vajav kliimaprobleem. Ennustatakse, et aastaks 2027 jõuab Maa keskmine temperatuur 1,5 kraadini, mis toob kaasa põudade suurenemise ja maailmamere tõusu. Selle projekti kaudu tahame, et meie kooli noored teadvustaksid seda probleemi ja võtaksid midagi selle lahendamiseks ette.

Käesoleva projekti raames anname õpilastele teoreetilisi ja praktilisi teadmisi roheenergeetikast ja selle vajalikkusest, õpime ehitama päikesepaneeli ja tuulegeneraatorit, õpime vähendama oma keskkonna jalajälge ning elama keskkonnahoidlikumalt. Näitame, et rohelise tehnoloogia eesmärk on kaitsta keskkonda, parandada minevikus keskkonnale tekitatud kahju ja säästa Maa loodusvarasid.

Rohelisest tehnoloogiast on saanud arenev tööstusharu, mis on kaasanud tohutul hulgal investeerimiskapitali. Näitame, et rohetehnoloogiad on tuleviku tööalad ja suuname meie kooli noori ülikooli erialadele, kus õpetatakse rohetehnoloogiaid.

Tutvustame õpilastele ka ringmajanduse mõistet ja näitlikustame meie kooli noortele, miks on see nii tähtis. Näiteks ainuüksi Euroopa Liidus tekitatakse igal aastal üle 2,5 miljardi tonni jäätmeid. Ringmajandus on tootmis- ja tarbimismudel, mille puhul olemasolevaid materjale ja tooteid jagatakse, laenatakse, korduskasutatakse, parandatakse, uuendatakse ja võetakse ringlusse võimalikult kaua, vähendades niimoodi jäätmete hulka.

Ringmajanduse tutvustamiseks lõid meie noored eelmisel õppeaastal õpilasfirma, mis tegeles vanade riiete taaskasutusse toomisega. Samuti tutvustati oma tegevust ka noorematele õpilastele. Sellel õppeaastal me läheme Humanasse ja RagnSellsi, et näha, kuidas näeb välja ringmajandus tööstuslikul tasemel. Kõikide nende tegevuste mõte on, et õpilased käituksid tulevikus keskkonnasäästlikumalt ja näitaksid oma lähedastele, et keskkonnasäästlik eluviis on ainuke viis selleni, et meie lastel oleks tulevikus, kus elada.

Käime ekskursioonidel Iru soojuseleektrijaamas, kus näidatakse, kuidas prügist saab soojusenergia. Käime Keila-Joa hüdroelektrijaamas ning Paldiski tuule- ja päikesepargis, näidates sellega roheenergia tootmise struktuuri. Koostöös TalTechiga pakume õpilastele erinevatel loengutel rohetehnoloogia alaseid teadmisi. Loengutes saadud teadmised hõlbustavad hiljem päikesepaneeli ja tuulegeneraatori ehitamist. Koostöös erinevate ettevõtetega soovime Tagasi Kooli raames kutsuda koolitunde andma rohetehnoloogia valdkonna esindajaid.

Maardu Gümnaasiumi õpilased osalevad keskkonnaalastes õpitubades, mida pakuvad Rakett69, Energiakeskus ja Tartu Loodusmaja. Mängitakse Mondo Maailmakooli poolt pakutavaid kliimaalaseid mänge ning vaadatakse Mondo Maailmakooli ja ERRi keskkonnateemalisi filme. Selle projekti lõpus korraldame erinevatele kooliastmetele keskonnaalseid konverentse, kus õpilased näitavad praktiliste tööde ja ettekannetega, mida nad on õppinud terve õppeaasta jooksul.

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht