Maardus austati väljapaistvaid haridustöötajaid

Fotol vasakult paremale: Ailar Lyra, Aurika Sin-Kerra, Galina Tšepaikina, Aina Unt, Jelena Stepanova, Margarita Lyutkina, Marina Reva, Vladimir Arhipov

Kõrgeim kunst, mida õpetaja valdab, on oskus äratada õpilases loomingulise eneseväljenduse ja teadmiste omandamise rõõm – Albert Einstein.

Üle-eestilise konkursi „Eesti õpib ja tänab” raames toimus Maardu linnas õpetajate päevale pühendatud pidulik üritus „Aasta õpetaja 2023”. Tunnustades õpetajaameti erilist rolli ja edendades hariduse arengut, autasustas Maardu Linnavalitsus meie linna parimaid õpetajaid ja haridustöötajaid tänukirjade, lillede, meeldejäävate kingituste ja rahaliste preemiatega. Võitjaid autasustati 6. oktoobril Kallavere Keskkoolis toimunud galakontserdil.

Maardu linnapea Vladimir Arhipov alustas oma õnnitluskõnet, avaldades suurt tunnustust selle auväärse elukutse esindajatele: „Õpetajad – see on eriline klass inimesi, kelle suhtes tunned tõelist austust ja soovi sügavalt kummardada. Avaldan teile suurt tänu teie töö eest!”

Vladimir Arhipov märkis oma kõnes õpetajate erakordseid omadusi, nende erilist rolli tulevase põlvkonna kasvatamisel ning soovis neile tänulikke õpilasi ja väärilist tasu raske töö eest. „Kallid õpetajad, teil on mitmekülgsed teadmised, te loote tulevikku ja mõjutate kõiki eluvaldkondi. Tahan teile soovida häid õpilasi ja lapsevanemaid ning seda, et teie töö oleks tasustatud vastavalt sellele, mida tänapäeva reaalsus nõuab,” ütles linnapea.

Õpetajaid õnnitlesid professionaalse pidupäeva puhul Maardu linnavolikogu esimees Ailar Lyra ja Maardu linna abilinnapea Aurika Sin-Kerra, kes on samuti selle auväärse ameti esindajad ja juhivad nüüd haridusprotsesse Maardu linnas. Nad tänasid oma kolleege loomingulise töö eest laste kasvatamisel ja õpetamisel ning soovisid neile kordaminekuid ja õnne.

Autasustamistseremooniat saatis tormiline aplaus ja loomingulised etteasted. Külalistele esines Kallavere Keskkooli lastekoor lauludega „Sügislaul“ ja „Lapsepõlv on lahe aeg“, Maardu Kunstide Kooli džässtrio ja ansambel LITTLE MESS.

Õnnitleme konkursi nominente ja laureaate kõigis väljakuulutatud kategooriates!

Konkursi „Aasta õpetaja 2023” laureaadid ja nominendid

Kategooria: Maardu õppeasutuse juhtkonna liige

Laureaat: Vassili Muhhin /Maardu Põhikool/

Nominendid:

Tiina Kihulane /Maardu Gümnaasium/

Мarin Naar /Kallavere Keskkool/

Heidi Nurmela /lasteaed Rukkilill/ 

Kategooria: Maardu aasta haridusjuht

Laureaat: Оlga Naydenova /lasteaed Rukkilill/

Kategooria: Maardu aasta eeskuju ja väärtuste kandja

Laureaat: Kristi Štaub /lasteaed Sipsik/

Nominendid:

Nadežda Minajeva /Maardu Gümnaasium/

Elo Matsi /Kallavere Keskkool/

Olga Jakovleva /lasteaed Rõõm/

Tatjana Poljakova /Maardu Põhikool/

Larissa Bogdanova /Maardu Kunstide Kool/

Kategooria: Maardu aasta haridustegu

Võitja: Projekt „Liigume koos Sipsikuga!“ /lasteaed Sipsik/

Nominendid:

ERASMUS+ programmis osalemine /Maardu Gümnaasium/

E-GÜMNAASIUM /Kallavere Keskkool/

TEATRIFEST /Muuga Lasteaed/

Valeria Ergardt „Värvilised unistused 2023” /lasteaed Rukkill/

Jelena Uglova /Maardu Põhikool/

Jelena Ossipova /Maardu Kunstide Kool/

Kategooria: Haridustöötaja elutööpreemia

Laureaat: Аina Unt /Maardu Kunstide Kool/

Nominendid:

Margarita Lyutkina /Maardu Gümnaasium/

Marina Reva /lasteaed Rukkill/

Jelena Stepanova /lasteaed Rõõm/

Galina Tšepaikina /Maardu Põhikool/

Tänavu kuueaastaseks saanud traditsiooni kohaselt valis võistluskategooriate laureaadid välja kõikide haridusasutuste juhtidest koosnev žürii. Kategoorias „Aasta haridusjuht” valisid laureaadi Maardu Linnavalitsuse liikmed.

„Aasta õpetaja 2023“ tseremoonial oli uudne kategooria „Kolleegide preemia“, mis annab kõikidele Maardu linna haridusasutustele võimaluse tänada ja ergutada kolme oma tunnustatuimat kolleegi, kelle nimed avalikustatakse iga-aastasel õpetajate päevale pühendatud üritusel.

Kategooria: Kolleegide preemia

Asutus: Muuga Lasteaed

Eneli Kilu – rühma traditsioonide looja, rohelise kooli põhimõtete järgija

Jaanika Press – kohusetundlik ja meeldiv kolleeg

Тriin Niit – saja oskusega kolleeg, kes saab kõigega hakkama

Asutus: lasteaed Rukkilill

Natalja Bukarina – suurepärase loomingulise potentsiaaliga õpetaja

Svetlana Rešetnikova – lugupeetud kolleeg

Elina Bogdanova – empaatiline, abivalmis ja südamlik õpetaja

Asutus: lasteaed Sipsik

Galina Umbleja – aktiiv- ja õuesõppe entusiast

Мarju Vunk – uute tehnoloogiate rakendaja

Liisa Vainola – iga lapse märkaja ja arengu toetaja

Asutus: lasteaed Rõõm

Мargit Müürisepp – innovaatiliste võtete rakendaja

Irina Tšitškova – tubli ja kohusetundlik töö sõimerühmas

Аmina Andrejeva – lasteaia ilme kujundaja

Asutus: Мaardu Gümnaasium

Аnu Sikka – kultuuritraditsioonide kandja

Natalja Komelkova – suurepärane õpilaste arengu toetaja

Natalja Matvejeva – suur panus eestikeelsele õppele üleminekul

Asutus: Kallavere Keskkool

Аlari Kasemaa – uute algatuste elluviija ja väga hea koostööpartner

Мaibrit Puusepp – innovaatiline õpetaja

Enely Melsas – asendamatu partner juhtkonnale ja õpetajatele

Asutus: Мaardu Põhikool

Аleksei Davõdov – õpilastes aktiivse eluviisi vastu huvi ärataja ja spordivõistluste korraldaja

Jelena Gorskina – suur panus erivajadustega õpilaste arengu toetamisse

Natalja Arhangelskaja – kaasaegsete õppemeetodite rakendaja

Asutus: Мaardu Kunstide Kool

Оlga Pridonova – kooli väärtuste kandja

Аndres Maamees – tundlik, heatahtlik ja pühendunud kolleeg

Аndrei Sedler – südamlik, vastutulelik ja pühendunud pedagoog

Toimunud piduliku ürituse raames märgiti suure tähelepanu ja tänutundega ära juhid, kes juhendavad neid koolide loomingulisi kollektiive, kes esindasid väärikalt meie linna XIII noorte laulu- ja tantsupeol Püha on maa. Laulu- ja tantsupeol osalenud lapsi premeeris Maardu linn ekskursiooniga Tartu teadus- ja meelelahutuskeskusesse AHHAA.

Loominguliste kollektiivide juhid:

Larissa Lantrat /Kallavere Keskkool/

Мaibrit Puusepp /Kallavere Keskkool/

Аnu Sikka /Мааrdu Gümnaasium/

Kerli Eršova /Мaardu Gümnaasium/

Jekaterina Semenova /Мaardu Kunstide Kool/

Maardus esmakordselt 2018. aastal korraldatud üritus „Aasta õpetaja on mõeldud selleks, et juhtida tähelepanu tõeliselt raskele õpetajaametile, inimestele, kes pühendavad oma elu õpetamisele ja laste kasvatamisele. See võtab kokku nende haridustöötajate professionaalse meisterlikkuse, kelle töö võib olla teistele eeskujuks.

Head õpetajate päeva, kallid õpetajad! Õnne teile, tervist ja kõike head!

Koolide loominguliste kollektiivide juhid: Jekaterina Semenova, Kerli Eršova, Anu Sikka, Maibrit Puusepp ja Larissa Lantrat