TORE Maardu Gümnaasiumis

TORE meeskond Maardu Gümnaasiumis

Ilus eestikeelne sõna TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis, www.tore.ee) sai 1996. aastal noorteliikumise nimeks, mis koondab õpilasi, õpetajaid ja tugispetsialiste 72 koolist üle Eesti. TORE organisatsiooni tunneb kergesti ära selle logo järgi, millel on suur punane elevant, kes kannab nime TOREvant.

Liikumises osalejaid (tugiõpilasi) nimetatakse hellitavalt TOREkateks. Need on kooliealised lapsed, kellele saab toetuda, usaldada oma probleemi ning kes märkavad konfliktsituatsioone ja oskavad iseseisvalt sekkuda tekkinud erimeelsuste lahendamiseks. Liikumise TORE idee on parandada kooli õhkkonda läbi TOREkate aktiivse osalemise koolielus.

Maardu Gümnaasium liitus liikumisega 2019. aastal, mil mitmed õpilased koos spetsialistidega läbisid kohustusliku baaskoolituse ja imbusid TORE liikumise vaimust läbi. See oli huvitav suhtlemis- ja koostöökogemus osalejatega teistest koolidest, mis aitas tundma õppida iseennast, arendada suhtlemisoskusi, aga ka omadusi, mis võimaldavad aidata mitte ainult ennast, vaid ka kaaslasi. Igal koolituse läbinud osalejal on teadmised ja oskused uute organisatsiooni liikmete koolitamiseks. Seega organisatsioon pidevalt kasvab ja areneb.

Meie kooli õpilastele on programmis osalemine suurepärane võimalus mitmekesistada koolielu, arendada sotsiaalseid oskusi ja mõista oma kutsumust elus. Programmis osalemine hõlmab kooli TORE ringis käimist, aastakonverentsil ja suvepäevadel osalemist. Õpetajatele ja spetsialistidele on TORE liikumine töövahend, aga ka kasulik ressurss enesearenguks, osaledes regulaarsetes supervisioonides* ja mentorlusprogrammides*.

Eraldi tahaksin rääkida iga-aastastest juhendajatele ja õpilastele mõeldud üritustest. Kõikidest arendamist toetavatest organisatsioonidest on TORE ainus, mis pöörab nii suurt tähelepanu juhendajatele, hoolitsedes nende eest, aidates kaasa isiklikule ja professionaalsele arengule. Tugitegevuste hulka kuuluvad igakuised mentoritega kohtumised ja erinevad teraapiad supervisiooni ajal. Suvepäevadel korraldatakse juhendajatele tööd tugirühmas. Õpilastel on võimalus osaleda väljasõiduüritustel, kus töötatakse koos teiste koolide õpilastega, veedetakse põnevalt ja kasulikult mitu päeva, luuakse uusi tutvusi, täiendatakse oma sotsiaalseid oskusi, aga ka eestikeelset suhtlusoskust. Eriti oodatud on suvised TORE päevad, mis toimuvad augusti lõpus spordi- ja puhkekeskuses. Seal on ruumi aktiivseks puhkuseks, õppimiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmatundides osalemine, esinemiste organiseerimine temaatilistel ja kostümeeritud üritustel annab õpilasele võimaluse pärast pikka suvepuhkust end organiseerida, ette valmistada ja eelseisvasse õpperežiimi lülituda. Kõik TORE üritused toimuvad Eestimaa looduskaunites paikades, kaugel igapäevaelust ja linnakärast.

Maardu Gümnaasiumis areneb TORE liikumine aktiivselt. Alates TORE programmi põhikoolituse läbimise tunnistuse saamisest on meie lapsed viinud algklassides läbi toetavaid klassitunde, iseseisvalt korraldanud ja viinud läbi TORE teemanädalat. Koolis tegutses mitu aastat „Lastevanemate klubi”, mille eesmärgiks oli vanemliku pädevuse laiendamine ning vanemate ja laste suhete harmoniseerimine. Kõik klubis läbi viidud tunnid sisaldasid TORE programmi harjutuste ja tehnikate elemente.

Koolil on sellest õppeaastast plaanis avada TORE ring 5.-7. klassi õpilastele, et moodustada uus, pidevalt tegutsev meeskond, kes esindaks Maardu Gümnaasiumit algava õppeaasta konverentsil ja suvepäevadel ning arendaks TORE liikumise väärtusi meie koolis.

*Supervisioon on praktiseeriva spetsialisti (õpetaja, psühholoogi jne) koostöö protsess kolleegi-superviisoriga. Nende kohtumiste raames saab esimene igakülgset tuge, areneb professionaalselt ja saavutab oma töös suure efektiivsuse.

*Mentorlusprogramm on õppeaastaks kavandatud online- või offline-kohtumiste sari, mille käigus spetsialist seab eesmärgid, saab tuge, motivatsiooni, arengusuuni ja nõu.

Ljubov Halling

Maardu Gümnaasiumi psühholoog-logopeed

Galina Popovitš

Maardu Gümnaasiumi psühholoog-sotsiaalpedagoog