Maardu Gümnaasiumi uudised

Foto autor: Raigo Pajula

EPASe suvekoolis osalemine

Foto autor: Raigo Pajula

24.-25. augustil toimus Tallinnas “EPAS Together 2023”. Tegemist on Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmiga EPAS, mille eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi.

Partnerkoolide programmis osales ligi 130 gümnaasiumiõpilast ja õpetajat Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust, et arutada parlamentaarse demokraatia olemuse ning tähenduse üle.

Meie koolist osalesid Viktoria Balahhonova ja Stefanie Laas. Õnnitleme meie kahte tublit õpilast, kes jäid osalemisega väga rahule.

Keelekümblusõpetaja missioon üleminekul eestikeelsele õppele

Meie kool osales 16.-17. augustil Lainela puhkekülas toimunud suvekoolis “Keelekümblusõpetaja missioon üleminekul eestikeelsele õppele”, kus lepiti kokku, et meie kooli arendusjuht Matthias Vanamb hakkab koos Maire Kebbinauga tegelema Eesti keelekümblusõpetajate üle-eestilise võrgustiku koordineerimise ja omavahelise töö paremaks tegemisega, mis annab meie koolile võimaluse paremaks üle-eestiliseks koostööks teiste LAK-õppe koolidega.

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht