Info sotsiaaltoetuste maksmise ja taotluste menetlemise tähtaegadest

Sotsiaalabi osakond annab teada, et linna eelarvest makstavad hooldajatoetused, puudetoetused ja sünnipäevatoetused kantakse saajatele (taotlejatele) alates 12. kuupäevast.

Samuti tuletame meelde, et täiendavate sotsiaaltoetuste menetlemise tähtaeg on 10 tööpäeva, positiivse otsuse puhul kanname hüvitist esimesel võimalusel, kui mitte hiljemalt kui 10 kalendripäeva jooksul.

Toimetulekutoetuse menetlemise tähtaeg on 5 tööpäeva.