Muudatused alaealiste tööle registreerimisel

Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemis TEIS on valmis saanud alaealiste moodul, mis annab lapsevanematele võimaluse näha infot oma lapse töötingimuste kohta. Tööandja peab lisainfo alaealise kohta sisestama TEISi (iseteenindus.ti.ee).

Alaealise tööle vormistamisel tuleb küsida ka seadusliku esindaja (üldjuhul lapsevanema) nõusolekut. 7–12-aastase alaealise töötamine tuleb kanda Töötamise registrisse (TÖR) kümme tööpäeva enne tööle asumist, pärast mida Tööinspektsioon kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. 13-17-aastaste puhul peab TÖR kande tegema hiljemalt esimesel tööpäeval. Kui alaealise töötamise kohta on TÖR kanne tehtud, tuleb tööandjal sisestada lisainfo TEISi, kust saab ka mugavalt Tööinspektsiooniga läbi vestlusakna suhelda. Töötamise registrisse lisainfo lisamine enam vajalik ei ole.

Tööandja peab iseteeninduskeskkonnas sisestama:

  • alaealise seadusliku esindaja nõusoleku;
  • alaealise töötingimused, sh tööaeg ja töökohustused;
  • andmed koolikohustuslikkuse kohta.

Lapsevanemal, kelle alaealine laps asub tööle, on nüüd võimalik TEISist vaadata andmeid oma lapse töötingimuste kohta ja anda oma alaealise lapse töötamise osas nõusolek või see tagasi võtta. Uus moodul võimaldab lapsevanemal olla tööprotsessi rohkem kaasatud ning annab ülevaate, millist tööd laps tegema asub ja kas see on talle jõukohane ja ohutu.

Alaealisele tööajale kehtivad rangemad tööaja piirangud kui täiskasvanutele. Alaealise tööaeg sõltub tema vanusest ja koolikohustuslikkusest. Lisaks ei tohi koolikohustuslik alaealine teha ületunnitööd ega töötada üle temale ettenähtud tööaja.

Lisainfot alaealise töötingimustest saab lugeda Tööelu portaalist.

Tööinspektsioon