Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Päevalille tee 56 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.06.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Päevalille tee 56 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ümber ehitada maja (muuta välisfassaadi, muuta tubade planeeringut, laiendada tubasid terrassi ja rõdu arvelt, ümber ehitada katus), lammutada vana kuur, ehitada uus kõrvalhoone ja ehitada uus aed.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Päevalille tee 57 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 24.05.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Päevalille tee 57 päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik rajada kinnistule 50 kW päikeseelektrijaama ja selle ümber keevispaneelidest 1,5 m kõrguse aia. Päikeselektrijaam rajatakse vaivundamendile.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Vana-Narva mnt 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 25.05.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Vana-Narva mnt 18 automaattankla projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik rajada kinnistule 2 kütusega automaattankla.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Lutserni tee 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 07.06.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Lutserni tee 8 kinnistule üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ehitada kinnistule üksikelamu ja abihoone hoonestusala pindalaga kuni 200 m².

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Murelipuu pst 22 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 06.06.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Murelipuu pst 22 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada aiamaja ja kasvuhoone, ehitada krundile üksikelamu ja seadustada krundil olev abihoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Ploomipuu pst 18 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 06.06.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ploomipuu pst 18 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada aiamaja ja kasvuhoone, ehitada krundile üksikelamu ja seadustada krundil olev abihoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Olemasoleva alajaama ümbertõstmiseks Maardu tee L3 kinnistult Väike-Vahenõmme kinnistule projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 13.04.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks olemasoleva alajaama ümbertõstmiseks Maardu tee L3 kinnistult Väike-Vahenõmme kinnistule projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik olemasolev alajaam nr 6122 tõsta ümber Maardu tee lõik 3 kinnistult Väike-Vahenõmme kinnistule. Olemasolevad 10 kV ja 0,4 kV kaablid pikendatakse. Varem projekteeritud 10 kV kaabel (OÜ Pluvo Eesti, töö nr 16-40-115) tõstetakse ümber.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Ringi tn 22 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 11.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Ringi tn 22 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ümber ehitada olemasolevat üksikelamut.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Pirnipuu pst 107 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 05.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Pirnipuu pst 107 kinnistule kolme korteriga ridaelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue ridaelamu detailplaneeringu olemasolul.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Pirnipuu pst 202 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 05.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Pirnipuu pst 202 kinnistule kolme korteriga ridaelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue ridaelamu detailplaneeringu olemasolul.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Pirnipuu pst 208 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 05.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Pirnipuu pst 208 kinnistule kolme korteriga ridaelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada kinnistule uue ridaelamu detailplaneeringu olemasolul.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Orasheina tee 60 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 26.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Orasheina tee 60 kinnistule aiamaja projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ümber ehitada olemasoleva aiamaja ning ühendada omavahel aiamaja olemasoleva garaažiga.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Orasheina tee 94 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 22.07.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Orasheina tee 94 kinnistule aiamaja laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik ehitada olemasoleva aiamajale teise pealiskorruse ning seadustada olemasolevad abihooned.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Paemurru tn 4 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 13.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Paemurru tn 4 kinnistule laohoone püstitamiseks ning hoonestusala suurendamiseks 10% ulatuses.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik püstitada Paemurru tn 4 laohoone ning suurendada hoonestusala 10% ulatuses detailplaneeringu olemasolul.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Vana-Narva mnt 20a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Vana-Narva mnt 20a kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 08.12.2021 korraldusega nr 898. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused majutushoone püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, parkimise, tehnovõrkudega liitumiste ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,32 ha.

Krundile on ette nähtud ehitusõigus ühele majutushoonele kõrgusega kuni 5 korrust. Hoone maksimaalne ehitusealune pind on 600 m2. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 10%.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 10.03.2023 kuni 24.03.2023 detailplaneeringu lahenduse kohta esitati kirjalik ettepanek Solar Plaza OÜ poolt, millega on detailplaneeringus arvestamata jäetud kirjaga nr 7-1.3/512-2. Solar Plaza OÜ ettepanek seisnes hoone nihutamises. Seisukoha esitaja arvates on hoone asukoht ohtlik ning arhitektuuriliselt sobimatu.

Planeeringu lahenduse koostamisel on lähtutud Vana-Narva mnt rekonstrueerimise põhiprojektist. Töö on teostanud Tuulekaru OÜ, töö nr 011-20. Töö tellija on Transpordiamet. Antust tulenevalt nihkub juurdepääs Vana-Narva mnt 20a kinnistul ida poole. Planeeringu lahenduses on tagatud tuleohutusnõuded, Päästeamet on kooskõlastanud Vana-Narva mnt 20a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lahendust 17.06.2022 kirjaga nr 7-1.3/6340-1. Arhitektuuriliselt on planeeritud hoone ette nähtud tänava äärde, mis moodustab ühtlase tänavaruumi. Seega on seisukoha esitaja ettepanek põhjendamata, mille kohaselt seda arvesse ei võetud.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Vana-Narva mnt 20a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 24.05.2023 korraldusega nr 310.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/vananarva20a

Altmetsa tee 28 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Altmetsa tee 28 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 341. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kümneks elamumaa krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,97 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus kuni kümnele üksikelamule ja abihoonele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 343. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Säina tn 1 kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada Kogre tn 9 ja Säina tn 1 kinnistud kaheks elamumaa krundiks liites osa Kogre tn 9 kinnistust Säina tn 1 kinnistuga, määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus üksikelamule ja abihoonele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Säina haljaku kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 344. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada kinnistu kolmeks elamumaa ja üheks üldkasutatava maa krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus üksikelamutele ja abihoonetele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Vana-Narva mnt 8a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Vana-Narva mnt 8a kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 07.06.2023 korraldusega nr 342. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kolmeks äri- ja tootmise krundiks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused äri- ja tootmishoonetele, lahendada juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse jagada kinnistu kolmeks krundiks ning ette näha ehitusõigus äri- ja tootmishoonetele. Täpsed hoonestusmahud ja lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Vana-Narva mnt 1/6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 15.06.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Vana-Narva mnt 1/6 avariivee hoiustamise mahutite projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik rajada kinnistule 4 avariivee hoiustamiseks ettenähtud 50 m3 mahuga mahutit.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada kuni 03.07.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõudega ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.