Muuga Lasteaed pälvis rahvusvahelise keskkonnamärgise ja tunnustuse „Roheline lipp“

Muuga Lasteaed pälvis 5. juunil rahvusvahelise õppeasutustele suunatud keskkonnahariduseprogrammi „Roheline kool“ (Eco-Schools Global) raames keskkonnamärgise ja tunnustuse „Roheline lipp“. Tegemist on rahvusvahelise keskkonnaharidusliku programmi „Roheline kool“ poolt väljastatava tunnustusega, mis tõendab õppeasutuse edukat osalemist programmis ning annab tunnistust sellest, et keskkonnasäästlik mõtteviis on süsteemne ja terviklik osa lasteaia tegemisest.

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli ja lasteaia personal kuni lapsevanemateni välja ja seda eesmärgiga aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, milleses maailmas elame ja kuidas maa rikkust kasutatakse.

Rõõmustame koos Muuga Lasteaiaga, et Maardus on keskkonnahoidlikku mõttemaailma ja loodusharidust väärtustavaid õppeasutusi!