Pöördumine koolilõpetajate poole

Mai lõpus algab üheksanda ja kaheteistkümnenda klassi õpilastel pingeline aeg, mis nõuab igalt lõpetajalt suurt vastutust ja pühendumist. Sellega seoses on minu tänane pöördumine pühendatud teile, kallid noored.

Kooli lõpetamine on kahtlemata üks erutavamaid ja tähtsamaid sündmusi elus, sest see on aeg ümber mõtestada imelised õpiaastad, jätta hüvasti kooliga, oma tarkade õpetajate ja juhendajatega, koolisõpradega. Kuid enne seda tuleb läbida tõsine eksamiteks valmistumise etapp, need edukalt sooritada ja otsustada oma tulevase elutee valiku üle.

Mõne jaoks on lõpule lähenev 2022/2023 õppeaasta järjekordne etapp enne järgmist kooliastet, teiste jaoks aga viimane lapsepõlveaasta, mille järel algab tõeline täiskasvanuelu oma võimaluste ja väljavaadetega. Soovin teile kõigile, kallid noored, palju edu. Olen veendunud, et meie koolides omandatud teadmised, samuti teie vastutustundlik suhtumine ja pingutused on lõpueksamite sooritamisel edu pandiks. Loobuge närveerimisest, võtke vastu oma vanemate moraalne toetus ja teil õnnestub kõik.

Lisaks kordaminekutele soovin teile suurt julgust – seadke endale kõige ambitsioonikamad eesmärgid, ärge kartke unistada millestki suurest. Mõelge vaid, kui huvitaval ajal te elate, milliseid lõputuid võimalusi meie riik oma noortele pakub. Olen veendunud, et igaühel teist on olemas vajalik potentsiaal ülikoolis haridustee jätkamiseks või huvitava töö leidmiseks, et alustada karjääri valitud töökohal. Peate lihtsalt järgima oma unistust ja mitte kartma raskusi, siis viib valitud tee kindlasti eduni. Seda enam, et andekad inimesed saavad kõigega hakkama ja teie, meie Maardu noored, olete tõeliselt andekad. Läbi kooliaastate tõestasite seda oma hinnetega, rõõmustasite meid oma kordaminekutega erinevatel olümpiaadidel, meie riik sai teist teada spordivõitude ja loominguliste võistluste tulemuste põhjal. Seetõttu oleme teie üle uhked ja soovime kogu südamest, et te ei eksiks õige tee valikul elus.

Täna astub Maardu linna koolidest ellu järjekordne imetlusväärne põlvkond haritud noori inimesi, kes omal ajal võtavad vastutuse linna tuleviku eest. Usun siiralt, et omandades elukutse, millest kasvab välja teie tulevane lemmiktegevus, on teil lähitulevikus võimalik ühiskonnale kasu tuua ükskõik millises meie riigi nurgas. Kuid sellegipoolest tahaks näha teie teadmiste ja annete rakendamist meie linnas. Kallid lõpetajad, tulge kindlasti tagasi oma kodulinna – Maardusse, kuhu olete alati oodatud. Pidage meeles: teie olete meie linna tulevik ja lootus.

Samuti palun teil meeles pidada, et kooliaastad olid õpetlikud ja huvitavad tänu õpetajatele, kes on kõigi nende aastate jooksul alati teie kõrval olnud. Nad andsid teile edasi oma teadmisi, inspireerisid ja toetasid teid suure kannatlikkuse ja lootusega. Ja nüüd elavad nad teile kaasa ja soovivad edukat eksamite sooritamist. Püüdke hoida austust nende vastu oma südames kogu ülejäänud elu.

Kallid lõpetajad!

On aeg seada endale tähendusrikkad eesmärgid, mis määravad teie edasise saatuse. Tehku igaüks teist õige valik ja, kartmata vastutust ja ajutisi tagasilööke, saavutagu edu uuel eluetapil.

Edu teile!

Lugupidamisega

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea